Därför behöver bankerna snabba på den digitala utvecklingen


Smidigare betallösningar, lojalitetsprogram och ett ökat digitalt skydd. Kunderna vill ha många nya digitala tjänster från bankerna, visar en ny undersökning.

Den digitala utvecklingen formligen rusar fram. Runt omkring oss tävlar företag i att komma på de smartaste tjänsterna för att underlätta vår vardag. Men inom bankvärlden går inte utvecklingen tillräckligt snabbt.

– Om man ser till bankernas digitala utveckling har det egentligen inte hänt så mycket sen internetbanken kom någon gång på 90-talet. Visst har den paketerats om och flyttat in i mobilen, men funktionerna är ju fortfarande i princip desamma, säger Magnus Lagercrantz, Vice President Financial Services på CGI.

En färsk global undersökning från CGI visar att kunderna ställer allt högre krav på sina banker. Även om kunderna först och främst vänder sig till banken för att skydda och säkra sina finansiella tillgångar önskar de nya tjänster som ger mervärden, till exempel lojalitetsprogram, placeringstips och individuell rådgivning. Många kunder vill dessutom ha modernare digitala lösningar och ser andra spelare än bankerna som huvudalternativ.

Här är några av resultaten från undersökningen (som genomfördes bland 1 450 kunder i Europa, Nordamerika och Australien):

  • 70 procent vill ha någon form av lojalitets- och belöningsprogram.
  • 80 procent är öppna för att låta bankerna använda personliga uppgifter om dem för att kunna erbjudas anpassade tjänster och produkter.
  • 65 procent förväntar sig enklare hantering av sitt kapital i realtid."Många av de tjänster som kunderna efterfrågar skulle faktiskt relativt enkelt kunna utvecklas och erbjudas av bankerna"


– I Sverige har vi ju fått en del nya digitala tjänster inom betalområdet. Teleoperatörerna har skapat MyWallet och så har vi PayPal och Klarna. Alla dessa aktörer har vuxit snabbt och tagit marknadsandelar, säger Magnus Lagercrantz.

– Sen får vi inte glömma att Swish faktiskt har revolutionerat marknaden. De nya lösningarna sätter så klart press på bankerna. Banken riskerar att halka bakåt i värdekedjan och bli sittande med transaktioner och processer back-office.

Men Magnus Lagercrantz betonar också att bankerna har stora möjligheter att agera i det nya digitala landskapet. För dem gäller det nu att skapa lättanvända tjänster och söka upp kunderna där de finns. Service och kundupplevelser kommer bli än viktigare framöver:

– Många av de tjänster som kunderna efterfrågar skulle faktiskt relativt enkelt kunna utvecklas och erbjudas av bankerna. Positionen är än så länge god – det gäller bara att kunna röra sig tillräckligt snabbt.

Läs hela rapporten, CGI’s Financial Consumer Demands for Tomorrow’s Digital Bank

2016

Kontakta en expert

Financial Services team

Kontakta en medlem från Financial Services teamet för att få svar på din fråga.

Kontakta mig