Engagera medborgarna i den digitala utvecklingen


Framtidens medborgare vill delta i utvecklingen av de samhällstjänster som de själva utnyttjar, visar en ny undersökning. För kommunerna gäller det att ta tillvara det engagemanget.

Att skapa smarta samhällstjänster med hjälp av användarna blir ett allt vanligare fenomen.

Ett exempel är navigations- och kartappen Waze, där användarna själva kan utveckla och uppdatera kartjänster. Idag har tjänsten fler än 50 miljoner användare som utgör en community som hela tiden ser till att digitala kartor och rapporter om trafikstörningar i just din stad är aktuella.

– Folk lägger mycket tid på att faktiskt engagera sig genom att namnge gator i appen och rapportera till exempel olyckor. När du sedan närmar dig platsen för en olycka kanske uppdateringen inte längre är aktuell. Någon annan har rapporterat att trafiken rullar på. Tjänsten uppdateras i realtid av dem som utnyttjar den. Och folk anmäler sig frivilligt för att vidareutveckla tjänsten, säger Julie Améen, som är ansvarig för CGI:s avdelning för offentlig sektor.

Kundengagemang och användarcommunities för att vidareutveckla digitala tjänster är inget nytt, särskilt inte i Sverige som är en av världens ledande it-nationer. Men enligt globala undersökningar halkar Sverige efter när det gäller den digitala utvecklingen inom offentlig sektor. Julie Améen menar att många kommuner och myndigheter måste öka takten så att de hänger med i utvecklingen.

När CGI förra året frågade sina kunder inom offentlig sektor vad de såg som den största utmaningen i framtiden handlade det just om medborgarnas ökade förväntningar. Tillsammans med TNS Sifo genomförde därför CGI en undersökning om vilka förväntningar unga människor i åldrarna 16–30 år har på offentlig sektor i Norden.

– Framtidens medborgare har växt upp med internet. De lever inte ett fysiskt liv med digitala inslag, utan de lever ett digitalt liv och tycker att det fysiska livet är ineffektivt. De har helt andra förväntningar än vi äldre medborgare, säger Julie Améen.

"De nya digitala tjänsterna ska inte tas fram för medborgarna, utan med hjälp av medborgarna"

I och med att internet idag är en naturlig del av våra liv har också de fysiska och digitala liven integrerats i högre utsträckning än tidigare. Därför är det, inte så konstigt att förväntningarna på offentlig förvaltning ökar, och därmed även utmaningarna, menar Julie Améen.

– Man måste kunna möta både helt digitala medborgare och dem som kanske inte är fullt lika  digitala. För de yngre användarna räcker det inte med ett digitalt gränssnitt, utan det måste också finnas smarta tjänster som gör att medborgaren kan utföra en tjänst i realtid och sedan få kvitto på att man är klar, där och då.

Enligt CGI:s undersökning vill en majoritet av Nordens unga själva engagera sig i utvecklingen av digitala tjänster, framför allt i kreativa råd online eller genom att på internet medverka i politiska beslut. Många ungdomar är också villiga att själva vara med och ta fram nya eller utveckla tjänster genom öppna data.

Julie Améen ser en stor möjlighet för myndigheter att strategiskt jobba med plattformar för innovation och samverkan med medborgaren, där exempelvis öppna data kan publiceras för vidarenyttjande och utveckling av smarta tjänster.

De nya digitala tjänsterna ska inte tas fram för medborgarna, utan med hjälp av medborgarna.


 Läs mer:

CGI:s medborgarundersökning genomfördes under hösten 2015. Frågorna ställdes via en webbenkät till drygt 2 100 personer i åldrarna 16-30 år i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Rapporten går att ladda hem här.

2016

Kontakta en expert

Government team

Kontakta en medlem från Government teamet för att få svar på din fråga.

Kontakta mig