Offentlig sektor: Kommuner och landsting

Öka din kommuns IT-resurser

Sveriges kommuner och landsting är under fortsatt hård press att effektivisera sin verksamhet under överskådlig tid framöver. Exempelvis beräknas deras kostnader att öka med i snitt 1,7 % per år fram till 2035.* Utan höjningar av skatter och avgifter och med krav på bibehållen eller förbättrad samhällsservice växer kraven på kostnadsminskningar.

En del kommuner och landsting är dessutom fast i gamla IT-system och komplicerade lösningar som inte kan utvecklas vidare. Många har problem med att kunna attrahera och behålla IT-kompetens.

Läs även om CGI:s lösningar för vård och omsorg.

Det vi erbjuder

Vi på CGI kan hjälpa till med dessa utmaningar. IT är en stor möjliggörare och vi har i närmare fyrtio år hjälpt kommuner och landsting med ny teknik i strategiska frågeställningar. Idag arbetar vi med drygt 250 av Sveriges 290 kommuner i någon form.

Vi har lång erfarenhet av att integrera, renodla och effektivisera ålderstigna IT-lösningar och är en professionell IT-partner med mycket stor erfarenhet av offentlig verksamhet.

Vi jobbar bland annat med administrativa stöd: mjukvaruprodukter för kritiska företags- organisations och verksamhetsprocesser - exempelvis HR, ekonomi, lön, ärendehanteringssystem, personalhantering, vård och äldreomsorg.

Vi erbjuder outsourcing och konsulting (både på plats och utvecklingsprojekt) och strategi: outsourcing och e-strategi (både kommun och myndigheter).

Vår erfarenhet och expertis

I Sverige har vi närmare 1 000 medarbetare som fokuserar på den offentliga sektorn, många av dem kommer från insidan av det offentliga Sverige, och vi finns representerade i alla landsändar. 

  • Lerums kommun: Sveriges första kommun att outsourca sin lönehantering (Business Process Outsourcing, BPO).
  • Västerås stad: Outsourcing av IT-drift genom CGI: s egna lösning CGI Local Cloud, vilket är Sveriges första privata moln, där all data lagras i Sverige. CGI Local Cloud är specifikt anpassad för kommuner och myndigheter och följer svensk lagstiftning och Datainspektionens rekommendationer. 
  • I Sverige används våra system av kommuner, landsting och myndigheter för att betala löner till över 600 000 människor varje månad med system som Heroma och Palasso.
  • Globalt arbetar vi med över 2 000 organisationer inom offentlig sektor.

* Framtidens utmaning – välfärdens långsiktiga finansiering (SKL 2010).