Public safety and justice - Offentlig sektor: Polis, rättsväsende och kriminalvård

Rätt information varje gång

Föreställ dig vad ett modernt rättsväsende kan göra för din organisation. Med en innovativ och integrerad lösning kan du handskas mer effektivt med höga belastningsvolymer. De berörda parterna får viktig information på rätt plats och i rätt tid, varje gång.

Vårt förstklassiga ledningsinformationssystem fungerar så att information från rättsväsendet, t.ex. justitiedepartementet, lagutskott, övervakare och polisen görs tillgänglig för dig. Och informationen presenteras på ett enkelt och överskådligt sätt så att du lätt kan läsa, bedöma och agera utifrån den.

Tänk dig fördelen av att ha möjlighet att följa upp och mäta hela rättsväsendets verksamhet. Så att du enkelt och transparent kan jämföra era prestationer mot närliggande organisationer och normer.

Det vi erbjuder

Våra lösningar baseras på erfarenhet. Genom att sätta oss in i dina dagliga och framtida utmaningar, kan vi leverera ett brett och expansivt utbud av tjänster, som inkluderar:

  • Strategi
  • Applikations- och IT-support
  • Anpassning och implementering av kritiska verksamhetssystem
  • Verksamhetskonsulting