Partners

Ett expansivt ekosystem av partners för att skapa värde till våra kunder

Att bygga och förvalta ett expansivt ekosystem av partners för att skapa värde till våra kunder är en av CGI:s främsta prioriteringar.

Vårt starka ekosystem av globala och specialiserade partners och allianser, i kombination med marknadsanalytiker och rådgivare, akademiska institutioner och forskningsorgan skapar en ovärderlig tillgång av kompetens, expertis och resurser, och som bidragit till tusentals framgångsrika kundprojekt.

CGI:s partnerprogram består av följande.

  • Globala partners - På global nivå samarbetar CGI med ett antal utvalda internationellt ledande aktörer som bidrar till att vi kan utveckla innovativa och ledande lösningar och tjänster, som möter våra kunders affärsbehov.
  • Specialiserade partners - Utöver våra globala partnerskap har CGI många specialiserade partners och allianser. Dessa partners är ofta internationellt ledande aktörer inom sitt område och bidrar med kompetens och lösningar till specifika projekt, lösningsområden eller branscher.

Ecosystem Management Consulting - Baserat på vår gedigna erfarenhet av att leda ett omfattande nätverk av partner och alliansrelationer - från återförsäljare till starka globala partnerskap, kan vi ge våra kunder stöd och rådgivning om hur man bäst bygger upp och förvaltar sina egna ekosystem.

Exempel på detta är när vi i mångåriga åtaganden hjälper kunder som har en bred och ofta komplex portfölj med leverantörer av affärskritiska applikationer med applikationsförvaltning för att stödja deras verksamheter.

Information om partnerskap på CGI.com