Robotiserad processautomatisering, RPA, befinner sig i gränslandet mellan processutveckling och programmering. Robotar automatiserar arbetsuppgifter eller aktiviteter i en affärsprocess och processutvecklingsmetoder kan bidra till att uppnå bästa resultat för den övergripande processen. 

Samtidigt bygger de detaljerade steg en robot utför under sitt arbete och hur roboten återställs från fel, till exempel felaktiga indata, på att man använder koncept och metoder från programmeringsvärlden. För en nybörjare kan det vara svårt att kombinera dessa båda områden. Vilken kompetens krävs? När ska man tillämpa processutvecklingsmetoder och när ska man tänka som en programmerare? Vilka behöver vara inblandade och hur? 
CGI har utvecklat en mentorskapsmodell för att hjälpa organisationer att snabbare bygga upp en förståelse för bland annat dessa frågor. Genom den här modellen har CGI hjälpt organisationer att bygga upp sin kompetens och samtidigt automatisera uppgifter med RPA. Vår metod kombinerar online-utbildning med praktiskt samarbete i utvecklingsarbetet. 
En av de stora fördelarna är att allt arbete utförs i den egna IT-miljön. Detta innebär att praktiska frågor som är unika för er IT-miljö och just era tillämpningar hanteras med den erfarenhet och vedertagna praxis CGI har erhållit i arbetet med att automatisera hundratals processer åt våra kunder. Mentorskapsmodellen stöttas av CGI:s RPA-ramverk i enterprise-klass för intelligent automatisering.

En annan stor fördel med mentorskapsmodellen är den snabba uppbyggnaden av kompetens hos era egna experter. När en arbetsuppgift automatiseras med RPA görs det på en mycket detaljerad nivå, klickning för klickning. En stabilt automatiserad arbetsuppgift som kan återställas efter fel kan lätt innehålla över 100 steg även om den aktuella uppgiften bara tar ett par minuter att utföra en gång. 

Stegen byggs upp med cirka 20 till 30 olika typer av robotaktiviteter: allt från olika typer av klickningar och olika sätt på vilka en robot kan läsa information från en tillämpning till hur roboten kan återställas efter popup-meddelanden och fel som inträffar under processen. När vi använder mentorskapsmodellen för att utbilda era experter i att bygga automatiseringar lär vi ut allt om de olika robotaktiviteterna i kontexten av er egen process- och IT-miljö.

Den tredje stora fördelen är det inbyggda kunskapsutbytet om alla aspekter av RPA och intelligent automatisering. Detta hjälper er att bygga upp ert eget kompetenscenter och undvika fallgropar som annars skulle ha dragit ner tempot. I samband med mentorskapsverksamheten delar vi med oss av våra erfarenheter från andra kunder – till exempel: 

  • hur de upplever att RPA har gett dem fördelar
  • vilka typer av utmaningar de haft 
  • hur de ser rollen för RPA-robotar i den egna organisationen idag 
  • hur de har använt AI och kognitiva verktyg för att lyfta sina processer. 

Hur lång tid tar mentorskapsverksamheten? 

Det planerar vi tillsammans med kunden. Ett exempel: en av CGI:s svenska kunder inom offentlig sektor ville påbörja sin automatiseringsresa och valde vår mentorskapsmodell för att stötta dem. Med hjälp av mentorskapsmodellen automatiserades processen nästan helt inom tre veckor av deras egen expert som inte hade någon tidigare erfarenhet av RPA. 

Under denna tidsperiod byggde hon de cirka 100 steg roboten behövde för att utföra arbetsuppgiften och hon använde sig av 20 olika typer av robotaktiviteter. Resultatet var en verklig, produktionsklar RPA-automatiserad process som använder sig av vedertagna metoder och innehåller lösningar på de utmaningar som finns i kundens egen IT-miljö och tillämpningar, och som hon sedan kan använda som mall vid framtagningen av andra automatiseringar. 

Självklart behöver hon automatisera mer med RPA för att bygga upp sin kompetens och andra, mer avancerade, utbildningar hjälper henne att förbereda sig på de utmaningar som ligger framför dem. Men med mentorskapsmodellen kunde hon fokusera på det viktigaste direkt från start och därmed bygga mer värde åt organisationen snabbare än vad som annars vore möjligt. I skrivande stund fortsätter mentorskapsmodellen att hjälpa henne att vidareutveckla sina färdigheter ytterligare.

För organisationer som har hållit på att automatisera sina processer under en period kan uppskalning på ett effektivt sätt fortfarande utgöra ett problem. En större organisation kan till exempel se ett behov av lokal RPA-kompetens på olika anläggningar men tycker kanske det är svårt att veta hur de ska få sina lokala RPA-experter att använda gemensamma, vedertagna arbetsmetoder. CGI:s RPA-ramverk kan bistå vid den här typen av problem samtidigt som mentorskapsmodellen kan säkerställa en bättre uppföljning av gemensamma arbetsmodeller för att nå långsiktiga framgångar. 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan ni med CGI:s RPA-mentorskapsmodell få en mer fokuserad och effektiv start på er automatiseringsresa. Mentorskapsmodellen kan också hjälpa er i framtiden att skala upp automatiseringsprogrammet med hjälp av CGI:s RPA-ramverk. Det kunskapsutbyte som uppnås via mentorskapsmodellen kan ge er insikter i hur man bör arbeta med AI och kognitiva verktyg. Precis som med andra metoder för processautomatisering uppnås ofta bästa resultat för RPA genom samarbete mellan verksamheten, IT och olika partners. CGI:s RPA-ramverk är tillsammans med vår mentorskapsmodell utformat att driva detta samarbete framåt.
 

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use