Under Almedalsveckan förra året var det någon som twittrade; "Alla pratar digitalisering i Almedalen förutom partiledarna". Under årets Almedalsvecka skulle man kunna återanvända den slutsatsen, med tillägget ”automatisering och artificiell intelligens”. För det var detta - och innovation - som ...
Artificiella intelligenser som själva skapar koden till nya artificiella intelligenser, datorernas förkrossande segrar över de mänskliga mästarna i strategispelen och datorer som kör bil bättre än människor. Så vad händer när någon sätter en outtröttlig robot med 10 000-tals hackers ...

Posti automatiserar processerna med hjälp av CGI.

Styrkan med RPA är att du inte behöver ändra processer eller tillhörande mjukvara eftersom roboten kan göra samma uppgifter som en medarbetare gjort tidigare. RPA hör även till ett av de lättaste och snabbaste sätten till hur du kan digitalisera din verksamhet. 

Sammantaget kan detta leda till ökad flexibilitet, lägre kostnader, högre produktivitet och högre vinster. Det är mycket att lättare att skala upp en digitaliserad och robotiserad verksamhet jämfört med att expandera en "traditionell" organisation, då det finns möjligheter att växa rejält med bibehållen kostnadsmassa.

Se här hur finska Posten har använt RPA för att frigöra tid för sin personal, som nu istället jobbar med direkta kundärenden och ökar värdet på hela kundupplevelsen

 


 

Hur börjar, eller fortsätter, man sitt digitaliserings- och robotarbete? 

Vi erbjuder en helhetslösning (Automation Framework) där vi ansvar för hela processen från att bygga ett business case till att sköta hela driften av din Robotic Process Automation. Vi erbjuder även t ex Robot as a Service (RaaS) lösning som innebär att du kan hyra robotar av oss till en månadskostnad.  

RPA Robotics

1. Identifiering

Vi genomför en kontroll av era förutsättningar för digitalisering och robotisering. Under arbetet identifierar vi de processer som kan dra störst nytta av automatisering samt skapar en handlingsplan för hur dessa fördelar ska uppnås. Sammanfattningsvis tar vi fram en road map som bekriver vilken  digitaliserings- och robotiseringstrategi som passar bäst för er. 

digital transformation phone holder hand touching screen

2. Robotisering 

Utifrån handlingsplanen arbetar vi tillsammans med er för att identifiera rätt lösningar/leverantörer, engagera intressenter och optimera de utpekade processerna. Under förändringsprojektet levererar vi de lösningar samt erbjuder det stöd som krävs för att din digitalisering/ robotisering ska bli framgångsrik. 

future workforce

3. Uppföljning

Med vår samlade erfarenhet från flera kundcase har vi stor erfarenhet av olika verksamheter, insikten om affärsvärdet samt hur man optimerar resultatet med RPA. Vi säkerställer att du får ut maximalt värde av din automatisering genom att följa upp feedback från intressenter såväl som identifierade KPI:er. Baserat på denna information optimerar vi sedan processer och utfall som ger bästa resultat.

life sciences research and development

4. Förvaltning 

Vi kan även sköta om driften och förvaltningen av er digitaliserings- och robotiseringslösning. Fördelarna med detta är att vi då enkelt  kan fortsätta att identifiera era specifika behov och hur vi på bästa sätt kan hjälpa er vidare och optimera er digitaliserings- och robotiseringslösning. 
 

 


 

Vår styrka är att IT och verksamheten jobbar alltid nära varandra, och med vår samlade globala kompetens och erfarenhet kan vi erbjuda anpassade lösningar oberoende av bransch och storlek.

När du kontaktar oss så kommer vi att identifiera era behov för digitaliering och robotisering.