Lämna dina kontaktuppgifter och ta gärna del av rapporten ”Svenska folket och robotar” så hör vi av oss till dig.   


Svensken är nyfiken på AI – viktigt att bygga tillit

När ny teknik kommer in i våra liv reagerar vi på olika sätt. AI är en transformativ teknik som kan och kommer att appliceras i de flesta områdena i samhället och i våra privata liv. Hur ser vi svenskar på AI,  vet vi vad det är och är vi redo?  

Vi har gjort en undersökning på området "Svenska folket och robotar" tillsammans med Insight Intelligence, IBM, Postnord och Scream Mediebyrå. Undersökningen är gjord under oktober 2018 och är baserad på svar från 1000 svenskar mellan 16 och 70 år.  
 
När man diskuterar AI i media så skrivs det mycket om att använda det inom automation där det effektiviserar arbetsuppgifter. Men vinklingen är ofta att det tar bort jobb, så är svensken orolig för att förlora jobbet till en robot? Nej, det är faktiskt bara 5% som ser negativt på utveckling inom AI för att effektivisera och förenkla på jobbet. En fjärdedel ser inte heller att AI kan användas på något sätt alls inom deras yrke. Men då ska vi också se detta i relation till att 71% säger att de inte vet något eller väldigt lite om vad AI är. Kan det vara så att vi faktiskt inte förstår att AI kommer ha en större påverkan på våra liv än vad vi förstår idag? I så fall kan ju detta bli ett omskakande uppvaknande för många.
 
Sjukvården är den delen där flest människor är positiva till att använda AI, här har det förts en debatt och man kanske lättare ser att det kan skapa positiva effekter i form av kortare vårdköer och bättre vård. Många är även positiva till AI inom utbildningsväsendet.  
Dock anser var femte person att man inte är positiv inställd till AI- utveckling inom offentligt styrda verksamheter. Detta kan kanske kopplas till att man har låg förståelse eller tilltro till AI. Ska AI kunna ta beslut och direkt påverka människors liv? 

Demokratiserad AI

Detta är några av de slutsatser från rapporten ”Svenska folket och robotar” som understryker vikten och behovet av den trend som kallas Demokratiserad AI. Kort sammanfattat betyder det att vi behöver göra AI mer tillgänglig för fler människor så att vi kan få ut den potential, som flera rapporter beskriver om AIs potentiella effekt på samhället och näringslivet. En annan viktig del är att göra AI mer förståeligt, på flera plan. Vi behöver fler IT-tekniker som kan ta fram lösningar, men gemene man behöver också förstå vad AI betyder för dem i yrkeslivet och privatlivet. Här satsar regeringen pengar på att skapa AI utbildningar inom tvärvetenskapliga studier och för olika målgrupper. Kanske borde vi fundera på ett AI-körkort precis som vi hade ADB och datakörkortet när datorn kom?

En viktig del inom Demokratiserad AI är att öka tilliten och transparensen av AI. Utan tillit kommer vi inte att nå den fulla potentialen för människorna, som följaktligen kommer vara försiktiga och kanske till och med rädda inför vad AI är och gör. AI behöver bli mer transparent så att vi kan följa hur den kommer fram till sina beslut, precis som människan resonerar kring sitt tänkande.

Vår rapport visar att svensken inte riktigt förstår AI, att den är reserverad men samtidigt nyfiken på vad AI kan göra inom flera områden. Därför jobbar vi på CGI kontinuerligt med att skapa tydlighet och ökad förståelse för vad AI kan göra för nytta för människan och samhället. 


Kontakta oss

Vi är givetvis intresserade av att diskutera detta med dig och hur din verksamhet kan använda AI på bästa sätt. Ange dina kontaktuppgifter och ta gärna del av rapporten ”Svenska folket och robotar” så hör vi av oss till dig.