Artificiell Intelligens (AI) har potentialen att bli en av mänsklighetens största förändringar sedan vi utvecklades från homo sapiens. Det är spännande och intressant – men frågan är om vi är redo för vad som kommer att hända? Förstår vi riskerna ...
Artificiell Intelligens (AI) har potentialen att bli en av mänsklighetens största förändringar sedan vi utvecklades från homo sapiens. Det är spännande och intressant – men frågan är om vi är redo för vad som kommer att hända? Förstår vi riskerna ...

Artificiell intelligens tillämpning

De mest kända exemplen på artificiell intelligens är Apples Siri och Googles Assistant och snart kommer självkörande bilar att vara ett vanligt inslag på våra vägar. Tekniken är idag så mogen att den går att tillämpa för att lösa många olika specifika uppgifter – så länge du kan avgränsa problemet som ska lösas går det oftast att hitta en modell som gör jobbet.

Områden där vi redan idag med framgång tillämpar kognitiva lösningar är:

  • Prediktivt underhåll i tillverkande industri
  • Prediktivt underhåll av anläggningar i drift (tex hissar, fastigheter)
  • Förebygga bedrägerier inom bank- och telekom
  • Hälsa och sjukvård
  • Effektivisering av kundtjänst

Artificiell Intelligens förutspås av många att få en större påverkan på mänskligheten än vad internet har haft. Vi kan hjälpa dig att se möjligheterna med Artificiell Intelligens och kognitiva system i din verksamhet.

 


 

CGI arbetar som en oberoende helhetsleverantör av kognitiva lösningar. För att säkerställa att vi hittar den bästa lösningen för varje kund samarbetar vi med ledande partners såväl globalt som lokalt. Sammantaget kan vi hjälpa dig med din kognitiva resa från start till mål:

Inspiration/innovation

genom vår Digital Day med fokus på kognitiva system ger du ledningsgruppen en bra bas att stå på inför kommande beslut om kognitiva system

Strategi 

vi hjälper dig att driva arbetet med att ta fram en strategi 
och roadmap för hur er organisation bäst kan dra nytta av möjligheterna med kognitiva system alternativt så stöttar vi ert egna strategiarbete med experter efter behov

Standardsystem 

vi erbjuder färdiga lösningar för specifika verksamhetsprocesser, tex inom Prediktivt underhåll. Lösningarna går snabbt att implementera och går att anpassa efter kundbehov.

Anpassade lösningar 

i våra kognitiva utvecklingsteam har vi samlat de kompetenser som behövs för att förstå och analysera möjliga tillämpningsområden, skapa en funktionell och skalbar arkitektur och realisera lösningen. Bland de kompetenser som vi har i våra team finns business analysts, specialister på olika Machine Learning-verktyg och matematiker.

Drift och förvaltning 

vi tar gärna hand om din lösning också i produktionsläget. Antingen kan vi sköta driften i någon av våra egna plattformar, tex CGI Predictive Platform, eller så förvaltar vi applikationerna som driftas i er miljö.

CGI har utvecklat en smart lösning för Göteborgs Stadsbibliotek. Bland annat kan den, med en app som använder iBeacon-teknik, guida besökaren genom lokaler och utställningar.

 


 

Hör CGI:s Conny Svensson diskutera hur bl a artificiell intelligens, sakernas internet och robotar med magkänsla kommer bli del av industris nya normaltillstånd. Klipp från Strategitorget verkstadsindustrin, april 2016.


 

Umělá inteligence a robotizace (AI a RPA)

För att leverera de bästa lösningarna till våra kunder samarbetar vi med de fler globala och lokala partners, tex Microsoft, Google, Amazon och IBM.

Våra tjänster

  • Business Consulting: organisationsutveckling, förändringshantering, design och re-engineering av affärsprocesser  med hjälp av Kognitiva system
  • Systemutveckling och integration: Machine Learning / Deep Learning
  • Managed Services: Plattform för Predictive Maintenance som tjänst