Data skapar möjligheter.

Ensamt kan det inte skapa värde, men då den analyseras och utforskas, används för planering och forecasting eller i kombination med analyser är det en källa till möjligheter och lärdomar.

Datalagring har traditionellt sett varit ett kostnadsproblem. Dock har priset på molntjänster minskat med 97% under de senaste 5 åren. Idag kan man kontrollera en affärshypotes mot all sin data med hjälp av inhyrd kapacitet för ett brottstycke av kostnaden – i hög takt och med säkert resultat. Ju större datamängd, desto mer pålitlig blir analysens resultat.
 

hybrid cloud concept