Påståendet kan enkelt uppfattas provocerande. Här har man under ett flertal år lagt stora resurser på att införa ett nytt ERP-system, bygga anpassningar och integrationer, utbilda personal samt planera för en utrullning genom företagets olika marknader. Och nu ska man plötsligt dra i handbromsen, och börja om på nytt bara för att Microsoft har släppt en ny version? Kan detta verkligen vara vettigt?

Här finns det inte ett enkelt svar som passar alla kunder. Vi menar att det beror på ett antal parametrar som bör beaktas innan man fattar ett beslut om man ska köra vidare med utrullningen av AX2012 R3 eller inte, och utifrån dessa parametrar bestämma vad som är bäst för företaget, ur ett långsiktigt och strategiskt perspektiv.

Samtidigt som det finns argument som talar för en fortsatt utrullning finns det även argument som talar för en uppgradering till Dynamics 365. Inte minst möjligheten att med affärssystemet påbörja den digitaliseringsresa som är livsavgörande för många organisationers framtida överlevnad.

 

10 argument till att pausa din utrullning av AX2012 R3: 

 

1. Din support är snart historia

Mainstream support på AX2012 R1-R2 är snart historia. AX2012 R3 utgår i oktober 2021 samt extended support i januari 2023. Sitter man i en omfattande utrullning med ett antal marknader kvar att rulla ut, är det därmed stor risk att man blir sittande med en osupporterad plattform när utrullningen väl är genomförd. Vad innebär då detta? Med en osupporterad version kan man inte lägga några service tickets mot Microsoft, utan får istället förlita sig på att utveckla egna hot fixar för eventuella problem eller buggar som kan tänkas uppstå. Detta påverkar både driftsäkerheten samt driver kostnad i form av utveckling av egna rättningar.

 

2. SaaS - slipp beroendet av experter

Dynamics 365 är en fullfjädrad ”Software as a Service”- tjänst vilket AX2012 R3 inte är. Detta innebär att Microsoft tar fullt ansvar för infrastruktur och plattformstjänster kopplat till Dynamics 365 F&O. Exempel är garanterad tillgänglighet på 99,99 %, automatisk backup, loggning och replikering av data vid händelse av driftstörning. Sammantaget innebär det minskat behov av infrastrukturpersonal för att säkra drift och förvaltning av ERP-systemet. Det gör att kunden istället kan fokusera fullt ut på sin kärnaffär.

 

3. Enkla uppgraderingar

Aldrig mer några kostsamma och tidskrävande uppgraderingar. Dra istället fördel av Microsofts innovation kring Dynamics 365 och Azure genom kontinuerliga uppdateringar som levereras 8 gånger per år. Där kan du som kund själv schemalägga ditt uppdateringsfönster. Microsoft utför därefter installationen åt dig, och givet att du håller dig till rekommenderad uppdateringscykel, innebär det ingen nedtid av systemet. Endast en refresh av webbläsaren krävs och din applikation är därefter uppdaterad.

 

4. Betala endast för de tjänster du nyttjar

Dynamics 365 är numera så mycket mer än ett isolerat ERP-system. Sammantaget består ekosystemet runt Dynamics 365 230+ förmågor fördelat på områdena ERP, CRM, Modular, Artificiell Intelligence, Machine Learning och Platform. Vilken nytta skapar då detta för kunden? Framförallt innebär det en modern digital plattform som kan växa i takt med din affärsutveckling. Du betalar endast för de tjänster man nyttjar med valmöjligheten att aktivera nya Dynamics 365- appar vid behov.  Dessa har inbyggt stöd för synkronisering av data för att därmed undvika data ”silos” mellan respektive system.

 

5. Power Platform

Dra fördel av innovationskraften inom Power Platform för att förstärka nyttan med Dynamics 365. Nyttja exempelvis MS Flow för att automatisera repetitiva flöden, och PowerApps för att ge verksamheten möjlighet att skapa mobila appar utan krav på tidigare programmeringskunskap. Eller Power BI för att analysera information och skapa insikter utifrån rika visualiseringar. Nyttja Common Data Services (CDS) för att skapa ett ”kitt” som håller ihop informationen mellan dina olika Dynamics 365-applikationer och undvik på så sätt data ”silos”. Exempelvis för att i nära realtid synkronisera kundinformation mellan ditt ERP- och CRM-system.

 

6. LCS - minska behovet av tekniska arkitekter

Lifecycle Services (LCS) portalen är nära sammankopplad med Dynamics 365 och medför en mängd självbetjäningstjänster som numera en affärsanvändare kan genomföra. Något som tidigare har krävt gedigen teknisk kompetens. Exempel är deploy av nya miljöer via en intuitiv guide, ta en kopia av produktion och läsa in i en testmiljö eller schemalägg deploy av ny kod. Detta resulterar i riskminimering då behovet av en teknisk arkitekt, vilket oftast är en trång sektor i många projekt, drastiskt minskar.

 

7. Data och AI - identifiera mönster och skapa datadrivna insikter

Data är det nya ”guldet” och utgör en stor potential för framtida affärsmöjligheter. Nyttja de senaste connectorerna i Dynamics 365 för att i nära-realtid exportera relevant Dynamics 365 data till en Azure DataLake, där även data från andra legacy-system kan lagras. Applicera därefter maskininlärningsmodeller för att identifiera mönster och skapa datadrivna insikter som kan effektivisera beslutsfattandet.

 

8. IoT - förutspå ett driftstopp

Internet of Things, gå från ett reaktivt till ett proaktivt agerande med hjälp av sensorer som exempelvis kan skicka signaler från fabriksgolvet. Via standard interface i Azure IoT Hub och Azure EventGrid/EventHub processas och skickas data vidare till Dynamics 365 som i sin tur kan skapa arbetsorder för underhåll av maskiner innan olyckan är framme. På så sätt är det möjligt att förhindra driftstopp och onödiga kostnader.

 

9. Kompetens inom AX2012 R3 en bristvara

Kompetens inom AX2012 R3 och tidigare versioner blir alltmer en bristvara. All utbildningsmaterial som produceras av Microsoft tillsammans med relaterade certifieringar är helt och hållet fokuserat på Dynamics 365 F&O. Dessutom satsar de större utbildningsföretagen och konsulthusen endast på att utbilda ny personal inom  Dynamics 365 F&O. Som marknaden ser ut finns det en brist på seniora konsulter och i kombination med en stark drivkraft hos många konsulter att få jobba med den senaste tekniken, är det svårt att få konsulterna att stanna.

 

10. Mobility - slipp beroendet av operativsystem

Dynamics 365 är byggt från grunden helt baserat på molnet. Ur ett användarperspektiv innebär det att tjänsten är oberoende av operativsystem så länge som någon av de vanligast förekommande webbläsarna finns att tillgå. Applikationen går även att köras på en mängd olika enheter där formulär per automatik anpassas efter enhetens storlek. Även om det finns stöd för vissa appar i AX2012 R3 är valfriheten betydligt mer begränsat. Exempelvis finns inte tillgång till Unified Operations Mobile App, där man kan aktivera olika affärsprocesser via en mobilapp. En app som finns tillgänglig både via Google Play och Apple Appstore.

 

Undvik kostnader kopplade till AX 2012 R3

Visst kommer ett nytt projekt i form av en ytterligare en ERP-implementation driva kostnader inom den egna organisationen. Men ser man till helheten och den totala kostnadsbilden får man inte glömma bort att det även finns en mängd kostnader kopplat till underhåll av en befintlig AX 2012 R3.

Exempel på dessa kostnader är:

 

Driftkostnad av AX2012

Denna kostnadspost lever kvar även om man initierar ett parallellt projekt av Dynamics 365 F&O men kan avsevärt begränsas då färre marknader är involverade. Att flytta kod-, data- och konfiguration mellan miljöer är mer eller mindre en manuell aktivitet i AX2012 R3. I ett stort projekt med många miljöer driver detta väsentligt mycket mer tid i jämförelse med Dynamics 365 F&O. Där merparten av dessa aktiviteter ligger inom ramen för Microsofts ansvar eller alternativt är helt automatiserade.

 

Infrastrukturkostnad för AX2012

För att skala ut sin AX2012 R3 produktionsinstans kan man behöva addera AOS:er (Application Object Servers). Detta för att exempelvis kunna hantera en större mängd användare eller kunna ha dedikerad datorkraft för batchbearbetning. För varje AOS man lägger till finns en associerad licenskostnad.

 

Supportkostnad

AX2012 R3 Mainstream support löper ut 2021 och Extended support 2023. Att sitta på en plattform som saknar mainstream support innebär att endast kritiska hotfixar tas fram av Microsoft. När väl extended support löpt ut innebär det att all form av utveckling av hotfixar behöver drivas av kunden. Genom att färre marknader går in i AX2012 R3 minskar även risken för att behöva lägga tid och kostnad på hotfixutveckling.

 

Self-service i LCS

Fler och fler tjänster läggs över som självbetjäning i LCS och är fullt möjligt att hanteras av en junior konsult alternativt en användare hos kunden med begränsad teknisk erfarenhet. Detta innebär att beroendet av erfarna tekniska arkitekter somt både är kostsamt samt många gånger innebär en flaskhals. Något som begränsas avsevärt genom en förflyttningen till Dynamics 365 F&O.  Dessutom har ett stort antal aktiviteter automatiserats, till exempel deploy-processen av nya miljöer. Det innebär att tidsåtgången är en bråkdel i jämförelse med AX2012 R3 och tidigare versioner.

 

Hantering av driftfönster

Färre marknader på AX2012 R3 versionen bör rimligtvis begränsa behovet av driftfönster för deploy av rättningar samt ny utvecklad funktionalitet. Hantering av koddeploy till produktion är i AX2012 R3 helt och hållet manuellt och ligger på kundens ansvar och dessa driftfönster innebär nedtid av produktion. I Dynamics 365 for finance and operations är uppdateringar av produktionsmiljön helt automatiserad. För endast Microsoft uppdateringar är det ingen nedtid av produktion vid uppdatering (preview just nu men planeras att nå ”General Availability” under hösten 2019).


Skulle ni vilja vet mer om hur man praktiskt kan gå tillväga för att skapa ett business case för en uppgradering till Dynamics 365?  Eller vill ni bara vara säkra på att en fortsatt utrullning av AX2012 R3 är det bästa för just er organisation? Tveka då inte att höra av er till CGI så hjälper vi er. Exempelvis kan vi erbjuda en ”Assessment” med väl definierade avgränsningar och leverabler som tittar på just dina förutsättningar, vilka alternativa scenarion som finns att tillgå samt en rekommendation kring väg framåt. Kontakta oss så berättar vi mer


Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use