Teknikutvecklingen och den digitala transformationen går blixtsnabbt men sättet vi attackeras genomgår också en utveckling, frågan man ställer sig är om man över huvud taget kan hålla jämna steg med alla farligheter på nätet.

Cyber Security är i grunden ett resonemang om hur motståndskraftiga vi kan vara mot ett angrepp och i skuggan av det så pratas det vitt och brett om all ny och spännande teknik som behövs för att vi skall kunna skydda oss.

Jag tycker dock att ämnet har fått en liten felaktig innebörd, för allt handlar i grunden om att ha kontroll och veta vad man håller på med. All säkerhet bygger på fyra basfunktioner, det är informationshantering, identitetshantering, logghantering samt grundläggande nätverkssäkerhet. Har man bra kontroll på detta så har man grunden för en robust säkerhetsstruktur. Tyvärr är det förvånansvärt många som inte gör det grundläggande säkerhetsarbetet, d.v.s., ha kontroll på sin utrustning, se till att göra alla nödvändiga uppdateringar och att ha en fungerande incident hantering, för detta krävs inga dyra och komplexa system.

Min uppmaning är att ”Tag kontrollen” och gör hemläxan först.

About this author

Picture of Nils Thulin

Nils Thulin

Security Solution Area Manager

Nils Thulin har sina rötter i försvaret inom Flottan och har sedan 1996 arbetat med strategiska säkerhetsfrågor. Idag arbetar Nils som tjänsteansvarig för säkerhet på CGI Sverige. Mycket av arbetet går ut på att följa utvecklingen och lyssna in marknadens behov för att på så ...

Comments

Förvånansvärt många gör inte det grundläggande säkerhetsarbetet, det vet vi.
Är det otydligt vem som har vilket ansvar? Vilka verksamhetskrav finns och vad ska IT-avdelningen egentligen leverera?

Submitted by Anna Cecilia Dawrin on 5 December 2015

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use