Efter att ha hjälpt många av våra stora kunder och partners med deras molnsatsningar hör jag uteslutande diskussioner som handlar om frågan ”vad?”  Jag brukar ställa frågan ”varför” för att vi sedan ska komma fram till ”hur”. Utifrån dessa diskussioner har jag tagit fram ett förslag till en aktivitetskalender för CIOs.

 Måndag morgon:

 • Gå igenom era strategiska planer inom IT såsom, datacenter, affärsstöd etc och om ni har någon eventuell molnstrategi.  Sätt upp tydliga mål vad ni vill åstadkomma med era molnsatsningar.
 • Vi tillhandahåller till exempel en Cloud Advisory tjänst där vi kan hjälpa er rätt med en 5-stegsmodell.
 • Ta fram ett förslag för er molnstrategi.

Nästkommande 90 dagar

 • Bestäm er om ni ska tillhandahålla egen kapacitet.
 • Investera i kunskap och nya roller beroende på vägval för att säkerställa att ni når målen med er molnsatsning, cloudmanagment och styrning.
 • Välj er cloudmanagment-plattform

Under de närmsta 12 månaderna

 • Verkställ er strategi
 • Optimera, följ upp och mät er framgång på era tjänster

ALLT i molnet får inte full effekt utan en transformation!  Mycket viktigt att göra en genomgång av sitt applikationslandskap inför en eventuell flytt till molnteknologi. Denna genomgång måste fokusera på frågor såsom:

 • IP- adressering? (dvs. så man inte kodat in anrop i applikationen så att namn uppslag inte används)
 • Var har ni er data? (juridiska, legala krav, geografiska lokationer)
 • Svarstidsanalys mellan APP/Frontend/DB - var går gränserna?
 • Kompabillitet med molnteknologi?
 • Hur är applikationen arkitektuerad? Kan den köras på flera ställen samtidigt?
 • Hur synkroniseras er data?
 • Finns det stöd för molnlicensiering?
 • Hur lång tid tar det för en transformering och till vilken kostnad?
 • Kan den skalas automatiskt av molnplattformen?

Tänk på att bara för att du migrerar dina tjänster in i molnet gör inte automatiskt att det blir en molntjänst utan bara en traditionell tjänst levererad i molnet.

De största kostnadsreduceringarna ligger inte i att köpa hårdvara som en tjänst ifrån Amazon mfl, det snarare dubblerar kostnaden om du inte kan automatisera hanteringen och driften av tjänsten. De stora besparingarna, - upp till 30-40% ligger i just automatiseringen och frikopplingen av tjänsten ifrån hårdvaran! Så att man transparant i en molnhanteringsplattform kan flytta tjänsten och hantera den automatiskt: uppskalning, nedskalning och uppkomna felsituationer dvs dagligdrift.

Var beredd på att utmana dig själv och din organisation!

 

 

 

About this author

Picture of Bengt-Åke Claesson

Bengt-Åke Claesson

Senior Advisor Cloud/IoT

Bengt-Åke har under flera år arbetat som affärsområdeschef inom telecom med global tjänsteleverans, service, support och produktutveckling. På CGI har han haft olika ledande roller inom IoT/Cloud och arbetar nu med strategisk affärsutveckling och kunderbjudanden. Bengt-Åke personifierar digital innovation.

Add new comment

Comment editor

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use