Reflektioner från ”Industrial Internet of Things” – en konferens för alla med anknytning i tillverkningsindustrin.

På konferensen, som lockade 120 deltagare, fick vi ta del av den spännande utvecklingen inom Smart Industri. Allt från IoT-mjölkmaskiner, mjuka smarta A.I.-paket, hårda säkra paket, helautomatiserade robotiserade fabriker till en resa från att rädda liv -  att smycka smarta livbojar med både app och positionering.

Leverantörerna berättade om utvecklingen inom IoT plattormar och i stort diskuterades tillverkningsindustrins behov. Det är många maskiner, sensorer, serviceunderhåll att förhålla sig till - kan vi således optimera, förhindra haverier, så ger detta ökad lönsamhet, säkrare arbetsplats, och nöjdare kunder.

Ny Teknik, som arrangerade eventet, knöt oss samman inom tillverkningsindustrin och insikten jag bär med mig är att industribranschen vill samarbeta. Våra politiker i EU vill samarbeta. Alla har hyggliga plattformar, och vissa är mer konkretiserade än andra.

Utvecklingen förändrar beteenden
I vissa fall såg vi att tekniken disruptivt kan ändra kundkontakten, få direktkontakt i jämförelse med att tidigare gå via mellanhänder. Med en HoloLens-lösning kan man få virtuell hjälp från distans, handsfree, och därmed minska behovet av resande experter. Men A.I. kan vi förutsäga maskinunderhåll, innan maskinen havererat.

I såväl vår egen som andras presentation om möjligheterna med IoT-plattformar uppkom några frågeställningar:

  • Vad är skillnaden? Vem ligger längst fram? Vilka olika innovativa appliceringar finns idag? Kan vi samarbeta mot samma mål?

Även tekniska frågor från olika experter togs upp såsom:

  • Att skapa standardiserade IoT-data-format vs cyber-säkerhet? Krafter som drar åt olika håll enligt historien. Vad är att föredra?

Några av kundernas positiva tankar som jag bär med mig, kring CGI' IoT- lösning uppdagades såsom:

  • Då CGI är en oberoende IT-leverantör så tillåts plattformen innehålla smart A.I. och machine learning-motorer från flera olika molntjänstleverantörer, och även "offline-motorer".
  • CGI har ett brett kundregister och för tillverkningsindustrin formas plattformen från olika håll med "horisontella" moduler -  möjligheter att exempelvis nyttja en analysmodul inom vården för tillverkningsindustrin.
  • Diversitet av kunder ger olika behov, där vi sett behov av att IoT-plattformen behöver fungera utan stabilt internet, dvs on-premises och inte som SaaS, även om detta är den primära uppsättningen.

Att leverera en IoT-plattform som molntjänst/SaaS må vara modernt och passa många kunder, men ibland finns inte tillräcklig bandbredd? I det fallet är kanske gammalmodig on-premises installation, exempelvis på ett fartyg eller annan plats där det inte forsar av internet att föredra?

Så frågan är, måste man använda den senaste teknologin för att vara innovativ? Eller räcker det med att lösa ett problem på ett annorlunda, nytt sätt, att skapa mervärde?

Hursom bär jag med mig att vi alla kommer att samarbeta kring Industri 4.0, både med kunder och leverantörer sins emellan.

Jag gick från konferensen både glad, stolt, och mer nyfiken. Nyfikenhet är en drivande egenskap har jag hört, som jag märkt kan skapa personliga och intressanta möten. Och ett flertal möten planerades in, både för samarbeten med partners och med kunder. Vi samlas kring viljan och förmågan att lösa "hela huvudvärken" för slutkund.

About this author

Picture of Joakim Åström

Joakim Åström

Lösningsarkitekt

Jag arbetar som lösningsarkitekt med fokus på digital transformation och artificiell intelligens (AI). Jag intresserar mig för innovativa lösningar som disruptivt kan rationalisera företag, organisationer, bidra till ekologiskt hållbara samhällen - förändra förutsättningarna för hur vi gör affärer eller interagerar med varandra.

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use