Det händer att jag varit ute och pratat med kunder som säger:

Men vi kan inte börja tänka på test. Vi har ju inte ens ordning på kraven!

Våra utvecklare testar. Vi behöver inte någon kvalificerad testperson för detta!

Vi har köpt en standardprodukt och då är den redan testad. Vi ska inte behöva testa en gång till!

Ja, vad svarar man på det?

Föreställ dig att du är ansvarig för en leverans av mjukvara. Vi kan kalla det ett system eller en app. Systemet ska antingen levereras internt eller till en extern kund. Dina användare är antingen interna eller externa. Du har krav på dig att leverera en produkt som både motsvarar beställarens och användarnas krav och förväntningar. Projektet blir försenat och mycket dyrare än det var tänkt från början. När mjukvaran levereras blir användarna upprörda. Listan över klagomål kan göras lång:

  • Systemet är för långsamt.
  • Systemet stöttar inte användarnas processer. Det hjälper dem inte lösa sina dagliga uppgifter.
  • Informationen i systemet är svår att hitta.
  • Systemet kraschar när man utför vissa operationer. Det är långsamt när många använder det.
  • Det går inte att skriva ut en viktig rapport.
  • Information som matats in i systemet försvinner.
  • Man tappar data till och från integrerande system.
  • Osv. Osv.

Svaret är att naturligtvis behöver man utföra tester.

Man behöver utföra tester för att all mjukvara innehåller defekter. Defekter i designen. Defekter i programmeringen. Defekter i uppsättningen av miljöer, plattformar, integrationer etc. För låg prestanda. Dåligt genomtänkt användbarhet med onödiga eller komplicerade arbetsmoment, där det är svårt att hitta var man ska utföra vissa saker. Och så vidare.

Vi behöver utföra tester eftersom det är så man lär känna mjukvaran. Dess brister och styrkor. Hur tillförlitlig den är. Eftersom fel i mjukvara kan bli mycket dyrt.

Dyrt att fixa felen när de redan ligger i produktion. Dyrt om företaget mister trovärdighet gentemot sina kunder.  

Vi kan alltså slå fast att det är nödvändigt att testa mjukvara. Hur gör man då, rent praktiskt?

Testerna behöver ledas och eller utföras av utbildade testare som förstår test, eftersom utbildade testare tänker utifrån ett testperspektiv. Utbildade testare är inte känslomässigt knutna till mjukvaran såsom en programmerare kan vara, eftersom de inte utvecklat den. Utbildade testare förstår både det tekniska, programmässiga perspektivet såväl som affärsperspektivet och användarperspektivet. Eftersom de är utbildade till att ta reda på det.

Så nästa gång ett nytt system ska utvecklas eller ett befintligt system ska uppgraderas, en standardprodukt ska implementeras, anpassas och/eller konfigureras - fråga dig själv om du vågar låta bli att testa!

Läs även min blogg: "Hur mycket test behövs i ett mjukvaruprojekt och vem testar?"

Läs mer om CGI:s tjänster inom test och kvalitetssäkring

About this author

Picture of Katjana Brandt

Katjana Brandt

Testledare

Katjana har arbetat med test sedan 2005. Hon har lett stora och små testprojekt och arbetat med både system/systemintegrationstest och acceptanstest och i flera roller såsom testare, analytiker, testfallsdesigner, testledare och förvaltningsledare av testcenter. Katjana fokuserar på kundnyttan och tror på kommunikation i kombination ...

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use