Trenden på internet går mot personifierade och intelligenta tjänster. Som användare förutsätter vi snart att tjänsterna som presenteras för oss inte bara ska förstå vad vi behöver, utan i framtiden också när vi behöver dem och varför vi är intresserade av den tjänsten just idag.  Kanske blir det så att Skatteverket kommer att be mig verifiera och signera min deklaration just den dagjag är ledig, om den kalender som jag har valt att dela visar att jag är ledig och min mobil eller klocka, som läser av mitt ansiktsuttryck, visar att jag mår bra och är redo att ta tag i årets deklaration? Kommer jag i framtiden ropa till brandlarmet att min dotter har feber och att jag anmäler vård av barn? Det är bara tanken som sätter begränsningarna.

Hur ska offentlig sektor möta de nya kraven från framtidens medborgare och hur kommer nya tjänster att se ut?

Framtidens tjänster behöver skapas i en ”lärande organisation” där nyfikenhet, samarbete över gränserna och viljan att ta risk måste uppmuntras. Idag är de flesta organisationer och företag fokuserade på prestation och ”lärandet” får inte det utrymme som krävs. Anders Ekholm, vice VD för Institutet för Framtidsstudier, föreslog på Offentliga rummet att nästa års pris av Guldlänken, priset för innovativ förnyelse inom alla delar av offentlig verksamhet, ska delas ut till det mest spektakulära projekt som har misslyckats. Spännande idé! Hur ändrar vi fokus så att vi vågar testa nya saker och accepterar att ett misslyckande kan vara bra?

E-Government Readiness Index (EGDI) visar att Sverige nu ligger på 16 plats när det gäller offentliga tjänster på nätet (Online Service Index) efter att ha haft toppnoteringar runt 2005 och enligt en sammanställning från Sveriges Kommuner och Landsting så halkar Sverige efter i jämförelse med andra länder inom området e-förvaltning i flertalet undersökningar, trots att vi borde ha alla förutsättningar att lyckas. Det är hög tid att tänka i nya banor och att våga.

Jag hoppas att CGI Nordic Citizen Survey kan ge oss några idéer om vad framtidens medborgare förväntar sig. Våra framtida medborgare är 100 % globala, inte främmande för att testa nytt och de vågar utmana oss och "sanningarna" som vi har skapat i dagens samhälle. Om det inte passar så hittar de en ny väg. Jag är helt säker på att de har en stark vilja att påverka framtidens samhälle, men då måste vi våga också låta dem leda oss.

Varför inte prova på ”reverse mentoring” inom offentlig sektor?

Låt oss ge de unga en chans att leda vägen så kanske vi får en möjlighet att se vart vägen leder.

Vågar du?

About this author

Picture of Julie Améen

Julie Améen

Head of Governments

Julie brinner för möjligheten att driva verksamhetsutveckling med hjälp av IT, ledarskap och innovation. Hon har 20 års erfarenhet från IT-branschen och har en stark passion för ny teknik och hur den kan hjälpa organisationer att möta framtiden. Som ...

Comments

Tänkvärt och välformulerat!

Submitted by Ronn on 5 December 2016

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use