Teknikutvecklingen innebär nya möjligheter för de allra flesta – att kommunicera, dela filer, samverka och skicka pengar - även över stora avstånd. Detta är förstås positivt i de allra flesta sammanhang. Tyvärr drar också mer ljusskygga verksamheter nytta av teknikens möjligheter. Ett exempel är att internet idag används för köp och försäljning av övergreppsbilder på barn.

Som Sveriges största it-tjänsteföretag vill vi hjälpa till att göra det svårare för dem som vill använda tekniken på fel sätt. Därför är CGI sedan 2009 CGI medlemmar i Finanskoalitionen mot barnsexhandel, som är ett nätverk av banker, betalningsförmedlare, den ideella organisationen ECPAT samt polisen. Som medlemmar har vi bidragit med såväl teknisk expertis vid det initiala arbetet att stoppa kortbetalningar, som ett antal examensarbeten tillsammans med studenter från högskolor runt om i landet.

Idag presenterar årets duktiga ex-jobbare, Caroline Berggren och Jesper Asplund från Linköpings universitet, det senaste examensarbetet ”Identifiera och analysera digitala betalningsflöden relaterat till illegal verksamhet på internet”. Det sker i samband med Ecpat Sverige och Finanskoalitionen mot barnsexhandels seminarium i Almedalen (Läs mer här).

Arbetet bygger vidare på förra årets examensarbete som identifierade nya filehosting-tjänster, även kallade cyberlockers. Det är den tjänst som utan jämförelse ökat mest de senaste åren (ca 300 % bara mellan 2013 och 2014, enligt siffror från Internet Watch Foundation). Det knyter också an till det första examensarbetet som fokuserade på kryptovalutor, och vilka egenskaper som gör att t.ex. Bitcoin används i illegala sammanhang.

Årets examensarbete fokuserar på två metoder för att dels klassificera och kartlägga dessa tjänster utifrån den data som kan analyseras från Bitcoin-betalningar. Dels en metod för att med hjälp av matematiska metoder finna korrelation och kartlägga till synes anonyma förövare på Darknet. Dessa två ramverk har presenterades för Finanskoalitionen och Nationella operativa avdelningen (f.d. Rikskriminalen) och vi hoppas att de kan komma till praktiskt användning i deras viktiga arbete mot barnsexhandeln.

Kom och lyssna på presentationen och den efterföljande debatten ”Barnsexhandel på nätet – hur ska näringsliv, myndighet och civilsamhälle samverka mot brottsligheten?”, torsdagen 7/7 kl: 10:30 på Best Western Strand Hotel i Visby.

About this author

Picture of Johan Wadenholt

Johan Wadenholt

Business Analyst in Financial Services

Johan jobbar inom Financial Services på CGI och arbetar främst som leveransansvarig och projektledare inom nya teknologier. Med 7 års erfarenhet av IT-branschen och ett brinnande intresse för teknik, arbetar Johan både med att driva teknologisk utveckling och affärer hos kunder och för CGI. ...

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use