Jag har haft en mycket givande dag i Almedalen idag, måndag. Den inleddes hos DI i Almedalen där vi på CGI stod för ett spännande seminarium på temat "Hur blir Sverige världsbäst på att nyttja digitaliseringens möjligheter?" Läs DI:s artikel från seminariet. 

”Skapa en organisation som arbetar med ständig förändring” var ett av de svar som jag stod bakom, men vi fick många spännande perspektiv och insikter från vår kompetenta panel:

 • "Det måste vara tillåtet att misslyckas, våga pröva nytt." – Christer Forsberg/Stockholms stad
 • "Svåraste steget är att gå från 0-1. Plan för bryta status quo är nyckeln" – Johan Hägglund/DigiExam
 • Göran Sundin/Skatteverket och Marcus Lundström/Volvo Cars vill samarbeta med för att förenkla redovisningen av körning i tjänster eller privat via en knapp i bilen, direkt till Skatteverket. Utmärkt idé!

Här är några av mina övriga reflektioner från dagen:

 • På seminariet "Våra storstäder ur ett globalt perspektiv – hur behåller vi vår konkurrenskraft?” pratade Nacka kommuns stadsdirektör Lena Dahlstedt om att "vi behöver utmana alla gamla strukturer för att lyckas" (med digital transformation). Hon berättar också att i Nacka har alla direktörer som mål att ägna minst 20 % av sin tid åt omvärldsanalys. Ett tecken på framsynt ledarskap som inspirerar!
 • "Man kan inte skapa den smarta staden i silos. Den smarta staden skapas i samverkan med andra och med Triple- eller Quadruple- Helix-modellen,” säger Ann Hellenius, Stockholms stad. När den smarta staden skapas med medborgaren i fokus är viljan att ta emot input från andra en självklarhet. Quadruple Helix är en vidareutveckling av Triple Helix inom Open Innovation 2.0.
 • Per Mosseby på SKL efterfrågar en "Digitaliseringsmiljard" för att säkra och öka takten i Sveriges digitalisering under seminariet ”Digitaliseringen som kraft för att utveckla Sverige – partners för framtidens samhälle”. Han säger att det krävs ett längre perspektiv och inte bara korta insatser. Central finansiering är en bra start för att Sverige ska lyckas driva åt samma håll, med fokuserade insatser.
 • I samma seminarium framkom det också att OECD Open Government Data visar att Sverige och Polen rankas sämst i öppna data. Varför är det så? Borde vi inte vara bland de främsta? Vad bromsar oss?
 • Fick också veta att inom Stockholms stad har man skapat en innovationsportölj där man kan söka pengar under innevarande bugetår. Ett bra signalvärde som driver på innovationstakten!
 • Erik Herngren på Kairos Future säger att "framtiden börjar i tanken” under seminariet "Våra storstäder ur ett globalt perspektiv – hur behåller vi vår konkurrenskraft?” Det kan verka självklart, men ofta väldigt svårt att åstadkomma att skapa den tiden för reflektion. Om vi inte tänker på framtiden nu, när ska vi då tänka på framtiden?
 • Slutligen upplevde jag mitt livs första "pitchmaraton" där unga change-makers och talanger fick pitcha sina idéer på plats i Almedalen under seminariet ”Hur lyfter vi fram unga changemakers lösningar på morgondagens problem?” De är framtidens entreprenörer. Young Innovation Hub, en mötesplats för unga i samarbete med Fryshuset, ger unga change-makers och talanger mer plats att lyfta fram sina lösningar på morgondagens problem. Härlig kraft och driv!

Tack och hej från Almedalen måndag. Inspirerad och full av ny energi!

PS. Idag träffade mina kollegor på CGI Sveriges Överbefälhavare, Micael Bydén, över lunch. Torsten Bernström och CGI HR Direktör Berit Henesy diskuterade ombord på fartyget HMS Karlskrona hur industrin kan, och kommer, att spela för roll i framtida höjda beredskapslägen med kompetens och som del i totalförsvaret. CGI har som leverantör av it- system och it-tjänster till försvaret en betydande roll att spela i såväl fred - som kris och krig. Formerna för detta behöver åter formaliseras. CGI å sin sida är intresserade av den kompetens som teknik- och ledarskapsutbildade deltidssoldater - som på deltid kommer finnas på civil arbetsmarknad - kan tillföra en global organisation som vår.

About this author

Picture of Julie Améen

Julie Améen

Head of Governments

Julie brinner för möjligheten att driva verksamhetsutveckling med hjälp av IT, ledarskap och innovation. Hon har 20 års erfarenhet från IT-branschen och har en stark passion för ny teknik och hur den kan hjälpa organisationer att möta framtiden. Som ...

Add new comment

Comment editor

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use