Dagens spaning från Almedalen vill jag ägna det som jag upplever som den digitala transformationens kanske största utmaning.

Ingen kan undgå alla seminarier och paneldebatter som diskuterar digitala transformationen från alla möjliga perspektiv, inom olika branscher och sammanhang. Unga företagare med spännande innovativa idéer växer och tar fram nya digitala lösningar och plattformar. Detta kombineras med stora traditionella organisationer och företag som försöker lösa sina utmaningar med hjälp av den digitala tekniken. Alla är överens om nyttan och att denna transformation är ”ett måste” för att Sverige ska kunna behålla sin dragningskraft och skapa tillväxt i en modern demokrati. Så långt inga nyheter jämfört med Almedalen 2015!

Dagens spaning handlar om att sätta fokus på digitala transformationen största utmaning - det vill säga att verkligen förstå medborgarens behov och ta fram en digital lösning som bidrar med nytta hos användaren.

Jag deltog i en paneldebatt som handlade om dragningskraften i Social Digital Innovation. Det finns och tas fram nya plattformar dagligen. Dessa plattformar har ofta som ambition att knyta ihop medborgare och att erbjuda enkla tjänster som löser eller underlättar sociala utmaningar. Grundtanken är både spännande och god.

Frågan man bör ställa sig är om dessa innovativa personer som utvecklar framtidens digitala tjänster verkligen förstår användarens behov. Till exempel nämndes grupper som nyanlända, tiggare, arbetslösa och utsatta personer i samhället. Förstår vi verkligen vad dessa grupper av människor har för akuta behov? Förstår vi deras kultur? Och har de ens en modern digital plattform och rätt kompetens/språk för att kunna använda tjänsten?

I många fall är svaret tyvärr nej! Jag hoppas att dessa frågor får större utrymme nästa år. Jag ser fram emot mer nyanserade debatter som sätter användarens behov i centrum och att vi också ser fler representanter från utsatta grupper som själva kan prata om sina behov i Almedalen!

About this author

Picture of Behrooz Malekzadeh

Behrooz Malekzadeh

Vice President West

Behrooz drivs av att hjälpa olika organisationer utveckla sin verksamhet med hjälp av IT och teknikens möjligheter. Att utveckla framtidens smarta städer som erbjuder sina medborgare alltmer användbara och användarvänliga tjänster ser Behrooz som ett mycket intressant uppdrag för en leverantör som CGI. Behrooz är ...

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use