På torsdagen medverkade CGI i ett seminarium vi är extra stolta över! Det handlar om att motverka barnsexhandel.

Digitaliseringen inom banksektorn är en välsignelse för kunderna och många vinklingar på utmaningarna med att förstå och möta morgondagens behov har diskuterats under Almedalsveckan. Det finns en anna sida av myntet, en annan utmaning, en som vi inte gärna vill prata om.

I en digitaliserad värld rör sig också människor med mindre rena och hederliga avsikter. Dagens brottlighet utövas i hög grad digitalt, på nätet. Bland dessa finns förövare som utnyttjar eller exploaterar barn och som anonymt kan ladda upp och ladda ned övergreppsmaterial på nätet. CGI sitter i styrelsen för Finanskoalitionen mot barnsexhandel, en unik sammanslutning av det offentliga, bankerna och det privata näringslivet där syftet är att förhindra finansiella transaktioner kopplade till dessa övergrepp.

Seminariet belyste problemet och vad Ecpat gör för att hjälpa utsatta barn och polisen berättade om ett exempel ur det verkliga livet där en svensk man till slut har dömts till 4,5 års fängelse för att på distans via nätet ha förmått barn att begå övergrepp på sig själva på Filipinerna. Därefter presenterade Caroline Berggren och Jesper Asplund, studenter från Linköpings Tekniska Högskola, sitt examensarbete som de skrivit på CGI:s uppdrag för Finanskoalitionen. Rapporten beskriver hur ökningen av användandet av anonymiseringstjänster och kryptovalutor kan kopplas till illegal verksamhet och där delning av barnövergreppsmaterial ökat med 300% från 2013 till 2014. Studenterna har utvecklat en metod som polisen kan använda för att kartlägga beteenden och koppla förövare till de anonyma tjänsterna. Examensarbete uppmärksammades av TV4 och i torsdags medverkade Caroline och Ecpats Generalsekreterare Anders Pettersson i Nyhetsmorgon, det kan ses på TV4Play.

Seminariet var mycket välbesökt och innebär ytterligare ett steg i upplysningen om Finanskoalitionens arbete och kampen mot sexuell exploatering av barn.

About this author

Picture of Magnus Lagercrantz

Magnus Lagercrantz

Ansvarig bank & finans CGI Sverige

Magnus har under de senaste 25 åren arbetat i olika ledande roller inom IT-branschen med fokus på finanssektorn, bland annat på Accenture och Fujitsu. Magnus kom till CGI 2012 och är ansvarig för Financial Services och chef för vår Banking-enhet. Det som driver Magnus ...

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use