Det gläder mig att höra näringsminister Mikael Damberg i Aktuellt (11 mars) tala om behovet av digitalisering som ytterst viktigt för Sverige och svensk industri. Detta i anslutning till Ericssons storvarsel nyligen samt Sony Mobils dito strax innan. Som av en händelse efterlyste jag nyss just detta på ett frukostseminarium i Stockholm, #digitalfrukost.

Jag menar att politiker på allvar måste börja diskutera digitaliseringens effekter. Den är viktig för våra jobb, vår ekonomi och vårt samhälle. När digital teknik och robotisering allt mer tar över medelkvalificerade tjänstejobb måste alla, inte enbart IT-branschen, ta ställning till de utmaningar som detta innebär inom främst tjänstesektorn framöver.

Parallellt med effektiviseringen sker också en motrörelse, där vi förutspås betala mer för värdet av mänsklig interaktion och service, åtminstone här i västvärden. En intressant artikel i ämnet av två svenska ekonomer är Diginomics - nya ekonomiska drivkrafter .

Låt oss hoppas att vi får se en digitaliseringsminister vid nästa regeringsombildning som jobbar med alla departement i frågor som påverkar deras respektive politikområde!

Kontakta mig gärna om du vill veta mer om Digital Transformation

About this author

Picture of Mattias Grönberg

Mattias Grönberg

Digital Transformation Lead

Mattias har under flera år arbetat som managementkonsult inom områdena strategisk verksamhetsstyrning, förändringsledning och beslutstöd. På CGI har han i olika roller arbetat med affärsutveckling och kunderbjudanden, varit konsultchef och har nu ansvar för CGI:s erbjudande och kommunikation kring Digital Transformation.

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use