Att öppna upp för samverkan är en viktig framgångsfaktor när vi pratar digital transformation. Denna samverkan kan ske på olika sätt. Det kan t ex vara så som man gjort inom Helsingfors Stad och den flerfaldigt prisbelönta IT-lösningen för reseplanering och publika transporter. Där erbjuds även medborgare en plattform med nödvändiga gränssnitt (API) för att komma åt öppen data i samhället, data som är tillgänglig för alla. Vem som helst som har de rätta kunskaperna kan logga in och bygga lösningar som sen kommer samhället till godo. Det snabbar förstås upp utvecklingen av nya smarta tjänster dramatiskt. Ett stort antal tredje-partslösningar har på detta sätt skapats.

Förutom tillgång till öppen data i samhället (se t ex opengov.se) så kan även företag och organisationer skapa publika gränssnitt för sin egen interna data, för sådant som man tror andra kan vara intresserade av. Det kan t ex vara tidtabellsinformation eller helt enkelt information som kan ge upphov till värdeadderande tjänster eller generera mer-försäljning i kommersiellt syfte. Genom att tillgängliggöra egen data på detta vis kan man - utan att äta av den egna utvecklingsbudgeten - öka utvecklingstakten och få mer nöjda slutanvändare.

Ovanstående förutsätter en (molnbaserad) plattform där information kan utbytas och tillgängliggöras. Den behöver vara åtkomlig för alla intressenter med alla nödvändiga komponenter och gränssnitt mot omgivande tjänster. Färdiga lösningar likt i exemplet ovan finns redan och kräver inga stora initiala investeringar för att komma igång.

Det som kan hämma etableringen är en otydlig strategi och svårighet att se hur värde skapas samt en arkitektur som inte är anpassad för att dela ut data externt. Jag tror det är viktigt att våga göra uppstartsprojekt för att lära, förstå potentialen och hitta den rätt vägen fram. Den som delar får se!

Kontakta gärna mig om du vill veta mer!

About this author

Picture of Magnus Lagerroth

Magnus Lagerroth

Application Services Area Manager

Magnus arbetar som senior affärsutvecklare, ledare och rådgivare med ett stort fokus på att integrera och tillgängliggöra information. Digital Transformation, företagsarkitektur och integrerade verksamhetsprocesser är områden som Magnus fokuserar på i sitt dagliga arbete.

Comments

Instämmer helt med Magnus om att samverkan och att dela med sig är en framgångsfaktor. Jag håller också med om att en hämmande faktor kan vara en otydlig strategi. För att hjälpa till och skapa en fungerande strategi finns ett par områden man kan behöva titta på. Ett är att se till att man har en väl grundad informationsklassificering så att man vet vilken information som man kan dela med sig av och vilken information som har ett skyddsvärde och man inte kan dela med sig av. Detta behöver man sen komplettera med en strategi för identitets- och behörighetshantering, dvs. vem som skall få tillgång och på vilket sätt (autentisering och åtkomstkontroll). Med de bitarna på plats kan man accelerera nyttan av samverkan och informationsdelning

Submitted by Peter Carlsson on 5 December 2014

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use