Som svensk i ett globalt IT-tjänsteföretag som CGI möter jag ofta kollegor och kunder från andra delar av världen som beundrar de internationella framgångar med innovativa digitala lösningar och nytänkande start-ups som Sverige röner. Vilken förmån det måste vara att få verka i en sådan miljö påtalar de - och vilka möjligheter det måste medföra.

2011 fastställde regeringen det IT-politiska målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Fem år har gått men trots att Sverige är ett föregångsland vad gäller innovation tappar Sverige fortfarande mark internationellt och halkar efter i den digitala transformationen.

Kanske ligger en del av förklaringen i att målet är formulerat för IT-politiken. För även om det finns viktiga beslut att fatta om samhälleliga investeringar i IT, handlar digitaliseringen långt mer om transformation av arbetssätt och strukturer, och börjar med oss människor. Den av regeringen tillsatta Digitaliseringskommissionen, ska, och kan inte behöva dra hela lasset själv. Det finns anledning till självkritik. Som Sveriges största IT-tjänsteföretag har vi, och andra betydande aktörer i svenskt näringsliv, inte förklarat och tillräckligt tydligt visat vägen framåt. Alla krafter måste hjälpas åt. CGI Sverige tar därför initiativet och bildar en Skuggkommission för Digital Transformation.

Sverige står inför betydande samhällsutmaningar så som integration, upprätthållande av en globalt konkurrenskraftig utbildning och ett ökat vårdbehov hos en åldrande befolkning. Rätt hanterad kan digital transformation hjälpa oss med många av dessa utmaningar.

Det finns många goda initiativ där organisationer ligger långt fram kring enskilda arbetsmoment eller processer men strukturerna för erfarenhetsutbyte och att snabbt ta till sig det som framgångsrikt genomförts av andra saknas.  I vissa fall kan detta nog förklaras med att anpassningen till den digitala verkligheten fortfarande, av dem som har till uppgift att utveckla samhället, alltför ofta betraktas som ett tillval och inte något som i grunden har med välfärden att göra. Det är fel. Digital transformation måste vara en naturlig del av varje ledningsagenda och genomsyra alla olika offentliga verksamheter.

I takt med att vi tillbringar en allt större del av vår tid i digitala och virtuella världar har vi nya och accelererande förväntningar på tjänster. CGI:s nordiska medborgarundersökning visar att unga medborgare vill engagera sig i samhällsutvecklingen genom nya former av digital teknik. Offentliga verksamheter behöver därför möta behoven hos dessa och skapa tjänster för framtiden som sätter medborgaren i centrum. 

Sverige har återigen en historisk chans att vara det land dit världens talanger, innovatörer och företag vill etablera sig – för att finnas i den marknad och i det samhälle som leder utvecklingen.  Men då är inte bara investeringar i digital teknik och innovation utan också en omfattande transformation av organisationers arbetssätt och strukturer nödvändig.

Med Skuggkommissionen för Digital Transformation vill vi ge vårt konstruktiva bidrag för att utveckla det samhälle vi lever och verkar i. En första start är det seminarium vi anordnar idag i Almedalen på temat ”Hur blir Sverige världsbäst på att utnyttja digitaliseringens möjligheter?” med några av Sveriges experter inom digital transformation. Digital transformation är inte något tillval. Den är en överlevnadsfråga för välfärdsstaten.

About this author

Picture of Pär Fors

Pär Fors

Sverigechef

Pär Fors leder CGI:s verksamhet i Sverige som Senior Vice President. Han har varit inom företaget i över 20 år i många olika roller. Innan Sverigechefsrollen, ledde Pär t ex affärsenheten Central och var dessförinnan ansvarig för CGI:s Application and Technology Services i Sverige. Han ...

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use