När jag är ute och träffar kunder för att diskutera hur CGI ser på digital transformation och vad vi har för erbjudande så slås jag ofta av en nyvunnen insikt. Låt mig förklara, många företag diskuterar på allvar hur man drar nytta av digitalisering och utnyttjar nya affärsmodeller för produkter och tjänster. Man gör analyser, räknar på business-case och kalkylerar på ”worst-case” scenarios avseende potentiell minskning av traditionell verksamhet visavi digitala nischkonkurrenter. Många kunder har också kommit långt i att realisera nya verksamheter med hjälp av digital teknik där slutanvändaren står i centrum. För att sammanfatta:

  • Räkna på ”worst-case scenario” - rätt
  • Utgå från mottagarmakt – rätt

Radikala förändringar kräver radikala grepp

Digital start-ups startar oftast med en enkel och oftast genial plattform, slimmade organisation och kostnader, förändrar en bransch och sätter traditionella aktörer i gungning. Dessa start-ups är ”game-changers” och flertalet företag bör inte göra sig besvär med att ta upp konkurrensen med dessa. Digitala ”genombrottstjänster” ersätter oftast inte traditionella tjänsterna helt och hållet inom en bransch. Däremot bör alla traditionella tjänsteleverantörer vara införstådda med att förändringen redan har skett när väl en digital ”genombrottstjänst” har fått fotfäste i en bransch. Jag tror också att man är rätt på spåret när man tänker digitalt-fysiskt i kombination. Utnyttja storleken på distributionsnätverket och förvärvad kompetens, kombinera med digitala media och sammanhang som konsumenten är beredd att betala för. Men frågan kvarstår, kommer företagen tjäna tillräckligt med pengar på sina de nya tjänster och affärsmodeller man just nu diskuterar, relativt sin ”historiska” storlek? Eller är kostymerna, dvs organisationen och kostnaderna, för stora?

Den frågan är det ingen som har svar på, men det är här flertalet gör fel. Metaforen elefanten i rummet gör sig påmind…

Intressant artikel i CS 2015-04-22, CS 2015-04-22

About this author

Picture of Mattias Grönberg

Mattias Grönberg

Digital Transformation Lead

Mattias har under flera år arbetat som managementkonsult inom områdena strategisk verksamhetsstyrning, förändringsledning och beslutstöd. På CGI har han i olika roller arbetat med affärsutveckling och kunderbjudanden, varit konsultchef och har nu ansvar för CGI:s erbjudande och kommunikation kring Digital Transformation.

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use