Omställningen från fossila bränslen till förnybar energi är inte längre en dröm utan i högsta grad en reell verklighet. Den främsta drivkraften för förändringarna involverar, som vi känner till, de ändrade klimatförhållandena och Paris-överenskommelsen

Exakt hur den nya marknadsdynamiken kommer te sig kan ingen säkert veta. Men en sak är säker: ett helt nytt energiekosystem växer fram. Där kommer energiflöden vara dubbelriktade, korrekta förutsägelser kommer vara avgörande och ledning och hantering kommer överföras till lokala nivåer i samhället. För att ytterligare öka komplexiteten, kommer därtill nya reglerande krav och en allt snabbare teknikutveckling.

I rapporten ”Friktionsfri energi – Strategier för att navigera energibranschen genom den digitala övergången” tittar vi närmare på hur energibranschen ska klara omställningen.

Efter att ha arbetat nästan 30 år inom IT- och processutveckling varav de senaste sex för energibranschen, är jag övertygad om att en av nycklarna till energiomställningen är snabba och anpassningsbara informationssystem.

En av utmaningarna ligger i att bestämma en lämplig plattformsstrategi, vilket krävs för att stödja framtida affärsmodeller. När det gäller nya produkter och tjänster samt ett helt nytt energiekosystem med många mindre aktörer som baserar sig på teknik, kommer det att krävas en plattform som kan introducera nya produkter och tjänster från energitjänstperspektiv.

Systemen måste klara att gamla roller ställs på huvudet. Konsumenterna blir ”prosumers” och marknaden kommer inte längre bestå av ett 40-tal parter, utan potentiellt involvera många miljoner ”marknadsparter”.

Även om det är bra att tänka stort så är det klokt att ta små steg för att nå målet. Energiföretagen bör utnyttja försöks- och pilotprojekt för att pröva nya teknikkoncept. De bör beakta samverkande affärsmodeller tillsammans med nya energitjänster som hjälper att ta itu med energiomställningens ökande komplexitet.

Det är en spännande tid och vi kommer se många framväxande affärsmodeller och nya konkurrenter, däribland Google, Apple och Tesla, som utmanar traditionella roller.

Årets upplaga av CGI Global1000, en årlig undersökning där vi intervjuar kunder över hela världen om deras affärsutmaningar och förändringar, visar att digital transformation är den högsta prioriteten för energiföretag under det kommande året. 


På CGI hjälper vi kunderna med denna resa och i diskussionen kring vilka åtgärder de behöver vidta när energimarknaden förändras. Hör av dig till oss för att diskutera digital omvandling och strategier för energiomställning!

About this author

Picture of Torbjörn Abrahamsson

Torbjörn Abrahamsson

Vice President Utilities CGI Sverige

Torbjörn Abrahamsson är ansvarig för CGI:s erbjudande riktat mot energibranschen. Han har arbetat inom IT sedan slutet på 1980-talet, varav de senaste åren specifikt med energibranschen. Torbjörn har en Master-examen i elteknik från Chalmers Tekniska Högskola.

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use