Digitaliseringskommissionens slutbetänkande, som presenterades i höstas, hade rubriken ”för digitalisering i tiden”. En bra målbild för Sverige då utvecklingen aldrig kommer att stanna av och hela samhället nu behöver anpassas till en ny tid där förändring är konstant, ”i tiden”.

Men om vi utgår från hur det ser ut idag så har vi en bit kvar till den målbilden. Idag är det bara två av tio svenskar som tycker att de offentliga tjänsterna lever upp till deras förväntningar på digital service (SKL:s undersökning från 2016). Det är inget bra betyg. Det är till och med katastrofalt.

Det är självklart svårt att utgå från medborgarens fokus när nya tjänster skapas, då det offentliga Sverige har en förvaltningsmodell som skapar silos och inte de tvärfuntionella tjänster som vi som medborgare och företagare efterfrågar. Detta är inget nytt, men visst finns ändå förutsättningarna för att verkligen skapa de tjänster som medborgaren efterfrågar!

I tiden med medborgaren

Visionen om en öppen och transparent förvaltning är viktig för att bibehålla ett högt förtroende för Sverige som land. Att öppna upp och bli transparent är inte alltid lätt då data samtidigt måste skyddas. Det är självklart en svår balansgång, men där kan nya tekniker såsom blockkedjor skapa öppna och spårbara transaktioner mellan myndigheter och medborgare. Ett stärkt skydd för medborgarnas data skapar också möjlighet att dela data mellan myndigheter på ett nytt sätt.

När medborgaren får makten över sina egna data och tar kontrollen, blir egenmakt och integritet nyckelord i framtidens digitala samhälle.

Oavsett svårigheter, anser jag att befintligt data måste göras tillgängligt för att realisera den innovationskraft som finns i samhället.

Frivillig kraft och kompetens

I Finland, som för övrigt ligger före Sverige i digitaliseringen, finns bra exempel att hämta. I Tampere  ligger fokus på att företag och invånare ska varadelaktiga i utvecklingen av digitala tjänster och lösningar. Det är inte bara smart utan rent av nödvändigt.

Bild: CGI:s Dr Gohar Sargsyan på Open Innovation Conference 2016

Inom EU pågår motsvarande arbete med Open Innovation 2.0  om hur framtidens samhälle ska skapas tillsammans med medborgaren.

16 procent av alla medborgare mellan 16-30 år vill bidra till utvecklingen av nya tjänster, med hjälp av öppna data, visar CGI:s nordiska medborgarundersökning. Det betyder att det i Sverige finns cirka 300 000 medborgare som är redo att bidra med sin tid och kompetens. Trots detta deltog bara” 192 personer vid årets Hack for Sweden, Sveriges största myndighetshack.. Det var visserligen en fördubbling sedan 2015, men vi har fortfarande en bit kvar för att nå hela den frivilliga kraften som behövs för att förverkliga digitaliseringen.

För att möjliggöra användning av öppna data på bästa sätt måste den delas ut så snabbt som möjligt för att vara relevant, samtidigt så måste den vara säker och tillgänglig. När datakällor från hela offentliga Sverige samlas på en enda plats kan nya förvaltningsöverskridande tjänster skapas av den frivilliga kraften och ”för digitalisering i tiden”. Den här säkra och tillgängliga platsen finns i våra molntjänster, redo för användning, men den används inte idag.   

I den nya nationella digitaliseringstrategin som kommer i vår lägger man starkt fokus på att styra, mäta och följa upp digitaliseringen i Sverige. Det är precis den handlingskraft som behövs nu. Varför inte bestämma att Sverige ska ha ett ständigt pågående ”Hack for Sweden – i tiden”?

I sitt inledningstal på Hack of Sweden nämnde Civilminister Ardalan Shekarabi att man har en ”radikal vision om att faxapparterna ska bort 2018”. Visst var det med glimten i ögat, men med en allvarsam underton. Nu är det hög tid att släppa faxen och gå vidare för att bygga vårt digitala samhälle…

__________

Läs mer om CGI:s molntjänster

About this author

Picture of Julie Améen

Julie Améen

Head of Governments

Julie brinner för möjligheten att driva verksamhetsutveckling med hjälp av IT, ledarskap och innovation. Hon har 20 års erfarenhet från IT-branschen och har en stark passion för ny teknik och hur den kan hjälpa organisationer att möta framtiden. Som ...

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use