Den bästa tiden i databranschen har redan varit, sa Thord Wilknes och Hans Mellströms kolleger på 1960-talet. Knappast, tänkte de och startade några år senare WM-data, byggde upp det till ett nordiskt mångmiljardföretag som idag är en del av det globala CGI. Att sätta kunden först var nytt då på 70-talet – säger Thord Wilkne i vårt nyhetsbrev Inblick  men är självklarheter idag.  Och även om CGI grundades 1976 på andra sidan Atlanten, i Kanada, av Serge Godin och André Imbeau, delade de samma genuina vilja att sätta kundens behov i centrum. 40 år senare är vi 65 000 medarbetare över hela världen som fortfarande arbetar med samma inriktning.

Och vikten av att lyssna på kunderna har kanske aldrig varit mer i fokus än idag, när marknader transformeras så snabbt. En av de avgörande faktorerna för framgång är ju att ha kunskap som man kan agera utifrån vad gäller kunders och medborgares allt högre förväntningar. Det här visar också vårens undersökning Voice of our Clients, där vi djupintervjuat 1 000 kunder i tio branscher.  Den globala trenden är solklar och pekar på en accelererande digital transformation med ett ökat inflytande av ”konsumentisering” (gränsen mellan det professionella och det konsumentinriktade suddas ut), att säkerhet blir mer av en differentiator snarare än bara ett skydd, obevekliga regulatoriska krav liksom behovet av att omstrukturera hela branschers affärsmodell.

Det vi upplever idag kan jämföras med vad vi som var med redan då upplevde i samband med skiftet av milleniet, det vi kallade Y2K och .com eran. Men en av de stora skillnaderna är att det då i stor utsträckning var IT som drev utvecklingen, medan dagens förändringsbehov snarare är affärsdriven och centrerad runt kunder/medborgare med inriktning på hållbarhet och globalt uppkopplade marknadsplatser.  Och den pågående transfor­mationen påverkar alla verksamheter, små och stora, privata och offentliga.  För inte minst på den offentliga sidan kan IT idag på ett helt annat sätt än tidigare kan vara motorn till positiva samhällsförändringar. Det ter sig tyvärr bara som om de nödvändiga besluten för att Sverige fortsatt ska vara ledare på digitalisering dröjer.

Våra 1 000 intervjuade kunder är också överväldigande överens om att det största hindret för att införa en ”digital först” kultur är det interna förändringsmotståndet. Så man kan nog konstatera att vårt företags grundare hade rätt också i mantrat man drev redan under nittiotalet, det att förändring är vårt nya normaltillstånd.

Det kan också de närmre 40 medarbetare som arbetat i den svenska delen av företaget i 40 år intyga. De har varit pionjärer i vår bransch och kan berätta om den stora förändringsvilja och innovativa förmåga som krävs för att ännu idag vara delaktiga i att digitalisera för framtiden. En av medarbetarna har varit med hela vägen från att stansa hålkort till att vara delaktig i att skapa det första betalkorts­systemet för ”bensinmackar”.

Den bästa tiden i ”databranschen” ligger verkligen inte bakom oss. Idag är it en avgörande del i det mesta som tillverkas och konsumeras, och den utvecklingen ser ut att intensifieras. Så från mitt perspektiv är det snarare nu det börjar på allvar och det finns stor anledning att blicka framåt. För jag tror stenhårt på att vår bästa tid för alltid kommer att vara nu.

Till sist, om du är en av våra kunder vill jag ödmjukt tacka för ditt och ert förtroende under en gemensam lång och framgångsrik historia.

PS. Läs mer om CGI:s 40 årsfirande på vår internationella webbplats eller följ vår hashtag #CGI40år i sociala medier under dagen.

About this author

Picture of Pär Fors

Pär Fors

Sverigechef

Pär Fors leder CGI:s verksamhet i Sverige som Senior Vice President. Han har varit inom företaget i över 20 år i många olika roller. Innan Sverigechefsrollen, ledde Pär t ex affärsenheten Central och var dessförinnan ansvarig för CGI:s Application and Technology Services i Sverige. Han ...

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use