Allt oftare publiceras forskningsresultat som bevisar det som borde vara en självklar slutsats för alla i ett föregångsland som Sverige år 2016 - att en jämnare könsfördelning gynnar företagens resultat och framgång. Detta styrks ännu en gång av en rykande färsk studie från Peterson Institute. Forskare har granskat ledningsstrukturer i över 22 000 företag och kommit fram till att det finns en koppling mellan antalet kvinnor på toppen och lönsamheten.

Som människa bejakar jag såklart oreserverat kvinnors och mäns lika värde. Som chef för Sveriges största arbetsgivare i it-branschen driver jag utifrån affärsnytta att vi har allt att vinna på att öka andelen kvinnor i allmänhet – och andelen kvinnor i ledande positioner i synnerhet – i vår bransch.

Varför? För att endast i genomsnitt 29 procent av it-branschen utgörs av kvinnor.

På den Internationella kvinnodagen är det på sin plats att ge extra stor uppmärksamhet till frågan om hur jämställdhet på ett naturligt sätt kan genomsyra det dagliga arbetet. Inte bara idag – utan varje dag.

Jag försöker själv, såväl i diskussioner med medarbetarna runt om i Sverige, som i möten med andra företagsledare, att alltid framhålla att detta är ett måste. För jämställdhet är inte bara bra för affärerna, utan också helt nödvändigt för att IT-branschen i framtiden ska kunna locka de bästa talangerna. Vi har helt enkelt inte råd att kvinnorna fortsätter välja bort vår bransch!

Här kan jag med stolthet säga att vi på CGI rör oss i rätt riktning – även om vi på intet sätt är i mål. Vi har visserligen något större andel kvinnliga ledare än snittet i branschen, där mindre än en tredjedel personerna i ledande positioner är kvinnor. Men vi har en bit kvar till mål­sättningen om 40 procent kvinnliga chefer år 2025, som drivs inom ramarna för Womentor – ett strategiskt initiativ från IT&Telekomföretagen, där CGI medverkar.

Några grepp som visat sig framgångsrika för oss på CGI utöver att kontinuerligt diskutera och kommunicera frågan, har varit att erbjuda flexibla arbetsformer och ställa krav på kvinnliga kandidater vid rekrytering. Detta för att vara en arbetsplats där både män och kvinnor kan kombinera familjeliv och olika skeden i livet, med tydliga karriärvägar för alla som vill och kan.

Förebilder och kontaktnät är andra viktiga pusselbitar. Idag träffas många av mina kvinnliga kollegor runt om i landet just för att utbyta erfarenheter av kvinnligt ledarskap och nätverka på en gemensam frukost. Det sker inom ramen för Women of CGI, ett nätverk som finns till för öka möjligheten för kvinnliga medarbetare att utvecklas inom företaget.

Jag inser förstås att det inte räcker med att enbart tillsätta fler kvinnliga chefer eller skapa nätverk. Det krävs också ökat engagemang från oss män och inte minst kring hur ledar­skapet behöver utvecklas, vilket numera är en inbyggd del i CGI:s ledarutbildningar Om vi verkligen vill ändra något, handlar det som alltid om att var och en av oss behöver ändra våra beteenden. Och det kräver stark motivation.

Min starka övertygelse är dock att det är helt nödvändigt för såväl it-branschen som för hela Sveriges fortsatta framgångar med en snabbare ökning av både jämställdhet och andel kvinnor i ledande positioner. Låt oss tillsammans med oupphörligt driv och engagemang lägga grunden för en mer jämställd och därmed framgångsrik bransch!

Pär Fors, Sverigechef, CGI på Internationella kvinnodagen 2016

About this author

Picture of Pär Fors

Pär Fors

Sverigechef

Pär Fors leder CGI:s verksamhet i Sverige som Senior Vice President. Han har varit inom företaget i över 20 år i många olika roller. Innan Sverigechefsrollen, ledde Pär t ex affärsenheten Central och var dessförinnan ansvarig för CGI:s Application and Technology Services i Sverige. Han ...

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use