Coronakrisen har utmanat och förändrat mycket av det vi tidigare tog för givet. Företag och privatpersoner har tvingats till begränsningar som i vissa fall fått tunga konsekvenser, men samtidigt frammanat kreativitet och utveckling. Människans snabba förmåga att ställa om och anpassa sina beteenden har blivit tydlig, både när det gäller hur vi agerar som kunder, medarbetare och i det privata.

Det är fortfarande tidigt att dra stora slutsatser, men troligtvis kommer många av dessa anpassningar att få varaktig påverkan på vårt sätt att leva och ge både den teknologiska och systemmässiga utvecklingen en skjuts. Så kanske bör vi fråga oss, kan vi ta vara på den här förmågan även på andra områden?

Enligt preliminära beräkningar väntas de globala utsläppen av koldioxid minska med cirka 5,5 procent från 2019 till 2020 som en konsekvens av krisen. Detta är en större effekt än någon annan finansiell kris någonsin haft på utsläppsnivåerna. Ändå är det inte i nivå med den årliga utsläppsminskning på 7,6 procent som vi enligt FN:s klimatpanel IPCC behöver uppnå för att klara av målet att begränsa ökningen av uppvärmningen till 1,5 grader. Detta visar om något att det kommer att vara mycket svårt att åstadkomma ett hållbart samhälle bara genom minskad ekonomisk aktivitet. De lösningar som måste till kräver mod, innovation och samverkan.

I de planer som sätts upp för hur verksamheter ska återgå till det normala, bör vi istället fråga oss ”vad är det nya, förbättrade normala?”

När vi når en utplaning av coronakrisen kan vi nyttja vår bevisade förmåga till förändring till att göra en rivstart i den gröna omställningen. I de planer som sätts upp för hur verksamheter ska återgå till det normala, bör vi istället fråga oss ”vad är det nya, förbättrade normala?” Bara tio år återstår tills de globala målen i Agenda 2030 ska vara uppfyllda, och i återbyggnaden efter coronakrisen finns en möjlighet att starta projekt, innovera och etablera nya arbetssätt för att accelerera utvecklingen i rätt riktning.

Det finns många sätt att börja på, men det viktigaste är att de blir av. Vi på CGI arbetar med att stötta verksamheter i hållbara transformationer. Vi har expertis inom verksamhetsutveckling och rådgivning inom branscher som detaljhandel, offentlig sektor, bank och försäkring. En omställning till ett mer hållbart sätt att arbeta kan innebära olika saker, men till exempel kan vi arbeta med att minska koldioxidutsläppen i värdekedjor, formulera hållbara strategier och sätt att styra verksamheten med rätt nyckeltal eller hjälpa till att guida medarbetarna genom förändringen med workshops och kommunikation. Kanske kan några initiativ och dialoger starta redan nu?

About this author

Picture of Johanna Clarin

Johanna Clarin

Konsult

Johanna är konsult och projektledare inom sourcing och supply chain, med specialintresse för hållbar utveckling. Hon har bland annat erfarenhet från sektorer som retail, energi och telekom, och har varit med och tagit fram hållbarhetserbjudandet på CGI Business Consulting.

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use