Som rådgivare och representant för ett bolag som har en bred portfölj av säkerhetstjänster noterar jag svårigheten att hitta rätt beslutsfattare när det gäller frågor kring säkerhet och riskhantering.

Även om namnen på befattningshavarna i olika organisationer är i stort sett desamma så skiljer sig inriktningen på tjänsterna ofantligt mycket. Vidare så kan man konstatera att trots att vi kommit långt med utveckling av processer, organisation och teknik för säkerhet så är det nästan inga företag eller organisationer som har tagit ett samlat grepp kring ALLA säkerhetsfrågor. Visst, det finns ibland en Risk Manager, men fokus hos dessa befattningshavare är oftast på finansiella risker. Vad jag saknar och säkert många anställda, är den funktion som håller ihop HELA säkerhetsområdet. Idag så arbetar man i subgrupperingar med säkerhet. Den ena delen av organisationen vet inte vad den andra håller på med.

Varför tar jag nu upp det här?  Jo, det finns fantastiska möjligheter att effektivisera inom säkerhetsområdet!

Det pratas mycket om styrning av säkerhet och tydliga ansvarsroller samt ett samlat grepp om säkerhetsfrågorna, men än har jag inte sett det fungera i praktiken.

Ur ett verksamhetsperspektiv vore det bättre om strateger och utförare arbetade mycket närmare varandra. Det hade sparat både tid och pengar.

Läs mer om Säkerhet

About this author

Picture of Nils Thulin

Nils Thulin

Security Solution Area Manager

Nils Thulin har sina rötter i försvaret inom Flottan och har sedan 1996 arbetat med strategiska säkerhetsfrågor. Idag arbetar Nils som tjänsteansvarig för säkerhet på CGI Sverige. Mycket av arbetet går ut på att följa utvecklingen och lyssna in marknadens behov för att på så ...

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use