Denna vecka är hållbarhetsvecka på CGI. En glädjande nyhet från den gångna veckan är att världens koldioxidutsläpp inte ökar, trots global tillväxt, enligt International Energy Agency (IEA). Detta är första gången på 40 år(!) vilket är väldigt lovande inför klimatmötet i Paris senare i vår.  

Läs mer på Dn.se och iea.org.

Kan detta ha med produktivitetsökningen i västvärlden att göra?

Denna produktivitetsökning hänför vissa nationalekonomer till bland annat digitaliseringen. Med ovan nämnt bör alla vi som arbetar med någon form av digitalisering kännas oss ännu mer motiverade att fundera på hur vi kan hjälpa våra kunder i deras verksamhet.

Jag är övertygad om att vi kan göra ännu mer för att stötta dem i att kombinera ökad effektivitet med minskat resursutnyttjande. I förlängningen driver detta produktiviteten, vilket i sin tur gynnar tillväxten.

Själv är jag övertygad om att tillväxt är nödvändigt för att finansiera nya utvecklings- och innovationsprojekt som utmynnar i nya tekniska lösningar som sedan kan tillämpas i åtgärder för miljön. Detta gynnar oss alla. 2014 års Nobelpris i fysik – ledlampan - är ju ett lysande exempel på just detta. LED-tekniken sparar världen oerhörda mängder energi och är en förutsättning för skärmar i våra SMART-phones.

Vad är nästa är nästa LED-tillämpning utöver skärmar och belysning?

Någon som inte tycker att digital transformation har med hållbarhet att göra?

About this author

Picture of Mattias Grönberg

Mattias Grönberg

Digital Transformation Lead

Mattias har under flera år arbetat som managementkonsult inom områdena strategisk verksamhetsstyrning, förändringsledning och beslutstöd. På CGI har han i olika roller arbetat med affärsutveckling och kunderbjudanden, varit konsultchef och har nu ansvar för CGI:s erbjudande och kommunikation kring Digital Transformation.

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use