Att verka för jämställdhet och mångfald är en självklarhet för oss på CGI Sverige. Jämställda kundteam bidrar till en bättre leverans till våra kunder, och en roligare och mer stimulerande arbetsmiljö för våra medarbetare.

Utmaningarna när det gäller den låga andelen kvinnor i IT-branschen är många: Bland annat att alltför få tjejer söker sig till IT-relaterade utbildningar, samt att karriär-och utvecklingsmöjligheterna i stora delar av branschen fortfarande inte är utformade på så sätt att de främjar kvinnor i lika hög grad som män. Intresset för teknik måste väckas tidigt och sedan uppmuntras. Men vi behöver även åskådliggöra att yrken inom IT inte behöver ha teknikfokus. Jag tror också att det är oerhört viktigt att lyfta fram goda kvinnliga förebilder – för sådana finns det gott om, inte minst inom mitt eget företag.

Och att främja kvinnors utvecklings- och karriärsmöjligheter ser jag som vår (dvs. ledare inom IT-branschen) förbaskade skyldighet!

Några av de aktiviteter som vi på CGI genomför för att främja en jämställd arbetsplats är att vi alltid strävar efter att ha minst en kvinnlig kandidat vid rekryteringar till ledande positioner. En annan viktig och uppskattad aktivitet är vårt interna nätverk ”Women of CGI” som syftar till att inspirera, boosta och utveckla framförallt våra kvinnliga medarbetare. Givetvis månar vi också om att ha schyssta arbetsvillkor för både män och kvinnor, inklusive flexibla arbetstider och möjlighet till s.k. smart working, för att underlätta det berömda livspusslet.

En av de externa aktiviteter som CGI Sverige deltar i dag, i samband med internationella kvinnodagen 2017, är Women in Tech, WIT, som vi är med och sponsrar. WITs målsättning är dels att inspirera talangfulla kvinnor att överväga en framtid inom IT, dels att uppmuntra kvinnor som redan har en karriär inom IT, att stanna och utvecklas inom området genom att erbjuda ett nätverk där de får inspireras av framgångsrika förebilder och ta del av deras erfarenhet. En annan extern aktivitet är att vi avrundar dagen genom att på vissa av de orter vi är verksamma arrangerar en s.k. tipsbio, där våra medarbetare får bjuda med sina vänner på bio – gärna vänner som är intresserade av en framtid på CGI.

Ett annat externt initiativ som vi på CGI deltar i för att aktivt bidra till en mer jämställd IT-bransch är vårt deltagande i Womentor. Att delta i Womentor ger oss möjlighet att lyfta fram, utveckla och synliggöra ett antal medarbetare vi tror mycket på, hjälp att omvandla våra ambitioner till konkreta mål och aktiviteter, och verktyg för att genomföra dessa. De företag som är med i Womentor 2017 ställer upp på den gemensamma målsättningen att 40 % av cheferna i IT-och telekombranschen ska vara kvinnor år 2025. Vi skriver gärna under på denna målsättning för branschen. Men på CGI Sverige tänker vi sikta högre: Vi vill att minst 50 % av våra ledare ska vara kvinnor, senast 2025, men ju snarare, desto bättre.

Att vi som företag är med i Womentor innebär bland annat att vi:

  • aktivt tar ställning för och engagerar oss i att genomgå ett förändringsarbete, och vill inspirera andra i branschen att göra detsamma
  • sätter upp mätbara och konkreta mål för att uppnå en ökad andel ledare som är kvinnor i vårt företag
  • deltar med VD, HR-och Kommunikationschefer och andra nyckelpersoner i aktiviteter som syftar till att öka vår kunskap om metoder och verktyg för ökad jämställdhet och mångfald
  • att medlemmarna i vår svenska ledningsgrupp ställer upp med sin tid och kunskap för att agera mentorer för adepter inom Womentor

Denna vecka riktar jag en särskild uppmaning till alla kvinnor att söka sig till CGI. Gå in på cgi.se/karriar och se vilka roller som för närvarande erbjuds, eller skicka en spontanansökan till mig.  Jag lovar att besvara alla ansökningar som kommer in denna vecka (senast den 12 mars) personligen.

About this author

Picture of Pär Fors

Pär Fors

Sverigechef

Pär Fors leder CGI:s verksamhet i Sverige som Senior Vice President. Han har varit inom företaget i över 20 år i många olika roller. Innan Sverigechefsrollen, ledde Pär t ex affärsenheten Central och var dessförinnan ansvarig för CGI:s Application and Technology Services i Sverige. Han ...

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use