CGI:s årliga globala kundundersökning visar att modernisering av IT-portföljen ligger högst upp på våra kunders agenda, även inom Sveriges gränser. Jag fick detta bekräftat så sent som häromdagen då vi genomförde ett studiebesök för att utbyta erfarenheter tillsammans med några av våra kunder inom tillverkande industri.

Varför ändra något som fungerar?

System som är + 30 år gamla snurrar därute och är fortfarande kritiska för många organisationers verksamhet. De är hjärtat i verksamheten och det skulle vara omöjligt att bedriva en verksamhet utan dessa system.

Systemen är stabila och väl fungerande, om än med ett något rudimentärt gränssnitt. Mainframe-systemens död - som många skrämts med - verkar inte vara akut överhängande. Cobol-programmerare må gå i pension, men det går att uppbringa nya. Kostnaden för systemen är vanligtvis hög men i vågskålen ligger även systemets stabilitet och att en migrering också kan innebära omfattande kostnader. Detta får många att tveka till att förändra det gamla.

Så vad är då problemet? Kan vi inte bara låta systemen som redan snurrar med en upptid på närmare 100 procent fortsätta snurra vidare?

Omvärlden förändras och kraven ökar

Problemet är att omvärlden också snurrar på. Vi pratar alltmer om digital transformation och organisationer därute försöker förstå vad detta egentligen innebär. Trenden som sådan är kanske inte så intressant för dem. Det de vill veta är hur digital transformation kan hjälpa till att korta ledtiderna, snabba upp tjänsteutvecklingen och skapa konkurrenskraft.

För det menar jag att den kan och är det som faktiskt håller på att hända. Det finns möjligheter med nya affärsmodeller och ny teknik som snabbt kan ge nya intäkter.

Snabbast vinner

Ordet ”snabbt” är viktigt i sammanhanget. Det gäller att agera snabbt. Möjligheter kommer att dyka upp snabbt. Den som kan agera snabbare än konkurrenterna vinner på detta. Informationen i våra IT-system måste tillgängliggöras snabbt (snabbare) och användas för att fatta beslut. Applikationer och information måste kunna integreras snabbt. När hela kedjan hänger ihop och allt kan ske snabbare - från verksamheten ner till IT – då skapar vi mer verksamhetsnytta och konkurrenskraft.

Var noggrann i planeringsfasen

Det sätt som äldre system byggts upp stödjer vanligtvis inte de ökande kraven från omvärlden. Man måste därför se över och underhålla sina gamla IT-system. Det handlar om svårigheter att integrera gamla system med ny teknik, hårda kopplingar i integrationerna med andra system och att det är omöjligt eller svårt att förändra och snabbt agera på omvärldskrav i de gamla systemen.

Det kan vara en lång process att modernisera eller migrera och ersätta ett äldre IT-system. Nyckel till framgång är att börja i tid och att inte förhasta sig i planeringsfasen. Ett underbyggt beslutsunderlag är avgörande för ett lyckat resultat! 

About this author

Picture of Magnus Lagerroth

Magnus Lagerroth

Application Services Area Manager

Magnus arbetar som senior affärsutvecklare, ledare och rådgivare med ett stort fokus på att integrera och tillgängliggöra information. Digital Transformation, företagsarkitektur och integrerade verksamhetsprocesser är områden som Magnus fokuserar på i sitt dagliga arbete.

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use