Sveriges stora städer växer i allt större takt. Urbaniseringen och alla utmaningar som den skapar är en viktig drivkraft när vi definierar visionen för våra stora städer 2020. Utmaningarna är många alltifrån att skapa intressanta och konkurrenskraftiga miljöer som erbjuder attraktiva arbetsmarknader som lockar till sig innovativa ungdomar från hela världen till att kunna erbjuda en integrerad stad med en välfärd i världsklass.

För att nå visionen 2020 och bygga framtidens smarta städer krävs det att överge den traditionella modellen där funktioner planeras, budgeteras, byggs och levereras till medborgarna i silos. Detta funktionsorienterade arbetssätt är ett stort hinder i att bygga städer som kretsar kring medborgarens behov istället för bolagens och förvaltningarnas årsbudget.

Framtidens framgångsrika smarta städer fokuserar inte endast på en teknisk digitaliseringsagenda utan tar också hänsyn till att bygga en organisation och operativ modell som bidrar till att erbjuda integrerade tjänster som sätter medborgarens behov i fokus. Att kunna erbjuda individanpassade tjänster via rätt kanal, vid rätt tidpunkt med relevant information kräver samarbete mellan stadens olika funktioner, med andra myndigheter och en modern teknisk plattform för sömlöst informationsutbyte.

En annan fördel med en tjänsteorienterad smart stad är effektivare nyttjande av stadens egna resurser som personal, kompetens, energi, infrastruktur, IT, ekonomiska medel, etc. En än mer intressant vision är att även inkludera medborgaren i användningen av stadens infrastrukturella resurser. Det finns idag goda exempel från andra städer runt om i världen där medborgarna delar resurser mellan sig, hittar nya användningsfall och bidrar till effektivare resursnyttjande tack vare spännande incitamentmodell och tekniska möjligheter som erbjuds av staden.

Redan idag kan vi med hjälp av smart informationshantering och modern digital teknik komma flera steg närmare framtidens smarta stad och effektivare användning av stadens gemensamma resurser. Det finns många goda exempel på liknande initiativ som tex CGI IBOR som är en lösning för effektivare resursplanering i en stad. De städer som lyckats bättre har kunnat skapa integrerade tjänster med medborgarperspektivet i fokus, ett bra exempel är Helsingfors stad.

Hur snabbt och i vilken takt förmår vi att övergå till ett tjänsteorienterat och integrerat arbetssätt i våra stora städer för att kunna sätta medborgartjänsten i fokus?

About this author

Picture of Behrooz Malekzadeh

Behrooz Malekzadeh

Vice President West

Behrooz drivs av att hjälpa olika organisationer utveckla sin verksamhet med hjälp av IT och teknikens möjligheter. Att utveckla framtidens smarta städer som erbjuder sina medborgare alltmer användbara och användarvänliga tjänster ser Behrooz som ett mycket intressant uppdrag för en leverantör som CGI. Behrooz är ...

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use