Förr i tiden, för tio, femton år sedan ungefär, var de största skälen till outsourcing snabba kostnadsnedskärningar, strategiskt fokus och förskjutning av risker till en leverantör. Dessa drivkrafter gäller visserligen fortfarande, men de huvudsakliga skälen till outsourcing har ändrats avsevärt. 

Ökat behov av förändring och omvandling

Resultatet av CGIs årliga Voice the of Client-program 2016 (CGI Global 1000) visar att nästan 30 procent av alla organisationer upplever att den snabba teknikutvecklingen driver förändringar i verksamheten. Den pågående tekniska revolutionen har gjort att IT inte bara underlättar förändring utan även är en riktig pådrivare och också skapar helt nya affärsmodeller. Idag måste alla företag och organisationer förhålla sig till IT på ett helt nytt sätt. Det sätter naturligtvis en stor press på IT-avdelningen. IT-avdelningen måste nu, i tillägg till att sköta den vanliga IT-driften med stabilitet och kostnad som största problem också hantera ytterligare aspekter i form av slutanvändarupplevelse, partnerekosystem, Internet of Things och automatisering/AI i sina framtida IT-strategier.

Det nya och utökade erbjudandet

Med tanke på att IT-behovet och företagets prioriteringar förändras är det bara logiskt med ett skifte även när det gäller drivkrafterna för outsourcing. Utöver de traditionella prioriteringarna; kostnad, fokus och risk har outsourcing som förändringsagent blivit alltmer dominerande.

Hur kan outsourcing möjliggöra digital omvandling?

Så varför underlättar outsourcing organisationens välbehövliga digitalisering? Enligt CGI:s årliga Voice of client-program 2016 var de tre viktigaste hindren för att genomföra en digital omvandling att övervinna internt motstånd, hantera äldre teknologi och hot mot cybersäkerheten.

Vår erfarenhet visar tydligt att om man tar in en extern förändringsagent, till exempel  en outsourcingleverantör, kan det hjälpa organisationer att övervinna det interna motståndet mot förändring. Detta sker på flera sätt. Först genom att hjälpa organisationen att flytta fokus från driftsmässiga detaljer till strategisk ledning: den omtalade ambitionen att ”flytta upp IT-organisationen från källaren”.  En outsourcingleverantör kan dessutom driva på förändring genom att skapa ordning, struktur och disciplin. Det faktum att en outsourcingleverantör också tar in erfarenhet och lösningar utifrån kan naturligtvis i sig själv utlösa och driva förändring.

När det gäller det andra hindret mot förändring, det som Gartner hänvisar till som ”Den stora, ångande dynghögen  av komplexitet”, hantering av den äldre tekniken, kan en outsourcingleverantör också hjälpa på många sätt.  En outsourcingleverantör kan först och främst sänka driftskostnaderna och därmed frigöra pengar som kan användas till den modernisering och konsolidering som så väl behövs. Därefter skapar etableringen av en ordentlig livscykel-/portföljhantering insyn och förutsägbarhet, och ger möjlighet att fatta informerade, business case-drivna investeringsbeslut.

Vägen till att bygga framtiden digitalt är krokig och många organisationer börjar inse att det finns mycket att vinna på att få hjälp på det här området. Behovet av att vara agil sträcker sig bortom den faktiska agila metodiken till områden som DevOps, automatisk testning, hot deploy och virtuella utvecklings-/test-miljöer. Det handlar om att bygga en omvandlingsfabrik för att effektivt kunna genomföra omvandlingen. Många outsourcingleverantörer kan tillhandahålla nödvändig kapacitet, ramverk, verktyg och erfarenhet på det här området, där en intern IT-leverantör skulle behöva göra betydande investeringar för att kunna agera i en så mogen miljö. 

När det gäller hot mot cybersäkerheten finns det flera fördelar med att outsourca lämpliga delar av din säkerhetshantering. Men några funktioner bör hållas internt: styrning, risk och efterlevnad. Alla andra säkerhetsfunktioner som brandväggshantering, nätverkssäkerhet, sårbarhetsskanning, virusprogram, host security och hantering av databasbrandvägg passar bra för outsourcing. Detta kan sänka kostnader och höja den övergripande kvaliteten, och samtidigt bidra till generell efterlevnad och spårning.

Outsourcing – betydande koncept för omvandling

Det är tydligt att konceptet outsourcing i tidsåldern av digital omvälvning är mer aktuellt än någonsin och behovet av ett närmare partnerskap mellan kund och leverantörer ännu större. Däremot måste både organisationer och leverantörer inse att den nya fokuseringen på transformation sannolikt kommer att kräva en ny intimare relation med nya kontraktsmodeller och gemensamma nyckeltal.

About this author

Picture of Marcus Björendahl

Marcus Björendahl

Vice President, Head of Business Engineering Sweden

Marcus drivs av möjligheten att hjälpa våra kunder inom utveckling av både IT och verksamhet. I sin roll som ansvarig för affärsutveckling inom CGI Sverige arbetar han dagligen med att göra just detta. Marcus har lång erfarenhet av outsourcing, och är speciellt intresserad av hur ...

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use