Sibos arrangeras årligen av SWIFT och har kommit att bli en av världens viktigaste mötesplatser för chefer och beslutsfattare från banker, multinationella företag och IT-partners. I år, den 12-15 oktober, stod Singapore värd för konferensen och över 180 utställare och flera hundra seminarier lockade drygt 8 000 deltagare från mer än 130 länder!

Under veckan avhandlades alla tänkbara aktuella områden – allt ifrån Internet of Things och bankernas kärnplattformer till hur man hanterar risker i ett ständigt förändrat geopolitiskt och finansiellt klimat. Under flera år har Sibos på ett förtjänstfullt sätt fört fram teknologier som är direkt konkurrerande med Swifts egna.

Ett högaktuellt exempel är blockchain, som många Sibosdeltagare har varit nyfikna på de senaste åren. Årets konferens var ett genombrott då den breda massan av deltagare aktivt sökte information om hur blockchain fungerar och på vilket sätt det skulle kunna användas inom olika områden.

Blockchain bygger på en distribuerad reskontra där alla deltagare har en egen kopia av reskontran. Denna fundamentala egenskap tillsammans med transaktionshastigheten samt att man kan säkerställa att ingen deltagare kan ändra eller manipulera denna reskontra öppnar upp en helt ny värld av möjligheter inom den finansiella sektorn - inte bara inom betalningar.

Jag tror nästan inte vi hade någon diskussion i vår monter som inte också berörde blockchain. Det var allt från ”hur fungerar det egentligen” och ”jag måste också fråga hur ni ser på blockchain” till ”hur kommer jag vidare med att utvärdera hur denna teknologi kan användas i min bank”. CGI ordnade också ett frukostmöte med fokus på blockchain i allmänhet och Ripple i synnerhet. Vi har precis tillkännagjort ett nytecknat samarbetsavtal mellan Ripple och CGI. I korthet går samarbetet ut på att införa Ripples distribuerade teknologi i CGI’s olika lösningar och produkter inom den finansiella sektorn.

Det ska bli mycket intressant och se hur utbredd användningen av blockchain hunnit bli till nästa Sibos i september 2016. Hur länge kommer Swift att fungera på det sätt som det gör idag? Den frågan fick Swifts CEO redan innan årets Sibos och svarade då att han aldrig trodde riktigt på det och sa att det skulle ta mer än 10 år. I år höll han fast vid det, men sa också att Swift själva skulle kunna fungera som en bärare av en ny infrastruktur baserat på blockchain-teknologi. Vi får se hur fort det går, vi vet redan nu att tekniken som sådan fungerar.

Övriga ämnen som diskuterades flitigt var:

  • API: Blir ett regulatoriskt krav och är en förutsättning för att gynna innovation och möjlighet till samarbete.
  • Co-ompetition: sätter fingret på att Bankerna nu har förstått att de behöver samarbeta mer med varandra och ”externa” aktör. Vi kommer se mycket mer samarbete framöver.
  • Cyber Security: Varmt innan – nu extremt hett. Glöm brandväggar – tänk risk och medvetenhet inom hela verksamheten. Säkerhetstänk måste finnas i bankens DNA.

Ett fortsatt hett ämne var också hur bankerna måste säkerställa att de följer olika regleringar och samtidigt utvecklar tjänsteutbudet i ett högt tempo för att möte kundernas krav på direkta betalningar. Det är just sådana tjänster som bankerna tappar till nya aktörer, som lyckas överträffa kundupplevelsen hos bankerna.

 

About this author

Picture of Magnus Lagercrantz

Magnus Lagercrantz

Ansvarig bank & finans CGI Sverige

Magnus har under de senaste 25 åren arbetat i olika ledande roller inom IT-branschen med fokus på finanssektorn, bland annat på Accenture och Fujitsu. Magnus kom till CGI 2012 och är ansvarig för Financial Services och chef för vår Banking-enhet. Det som driver Magnus ...

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use