I morse inledde vi vår Almedalsvecka genom att delta i en paneldebatt anordnad av Dagens Industri med rubriken ”Hur revolutionerar digitaliseringen mötet med medborgarna?” Några reflektioner från debatten, som inleddes av CGIs Sverigechef Pär Fors:

Snarare är en digital revolution så framkom det av debatten att vi just nu upplever en intensiv evolution. Pär Fors talade om generationen som ”don’t take no for an answer”: Unga medborgare kommer helt enkelt inte att acceptera att inte kunna utföra saker digitalt. Darja Isaksson, grundare av Ziggy Creative Colony, menade att ”extrem enkelhet” blir ett ledord för framtiden: Det ska vara så enkelt att jag knappt behöver bry mig. Den digitala tekniken och dess möjligheter förändrar oupphörligen vårt förhållningssätt till institutioner och organisationer.

Faller Sverige i rankningen av ledande IT-nationer? Ja, enligt vissa internationella undersökningar, exempelvis World Value Research. Och framförallt om man tittar på hur offentlig sektor i Sverige har hanterat digitaliseringens nya möjligheter de senaste 15 åren: I år intar vi plats 20 – trots att vi har världens mest digitala befolkning! Danmark, Estland, Kina (med Shanghai i spetsen) och Storbritannien lyfts fram som exempel på nationer med en framstående digital service gentemot sina medborgare.

Var är ledarskapet, mandatet och samarbetet mellan offentlig och privat sektor, som inte enbart fokuserar på digitala entreprenörer och start ups, utan också långsiktigt bygger Sverige som framstående digital nation?

About this author

Picture of Mattias Grönberg

Mattias Grönberg

Digital Transformation Lead

Mattias har under flera år arbetat som managementkonsult inom områdena strategisk verksamhetsstyrning, förändringsledning och beslutstöd. På CGI har han i olika roller arbetat med affärsutveckling och kunderbjudanden, varit konsultchef och har nu ansvar för CGI:s erbjudande och kommunikation kring Digital Transformation.

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use