Både politiker och representanter från statliga kontrollorgan målar upp en Cyber-bild där det händer mycket attacker samtidigt som svenska myndigheter inte tagit Cyber-säkerhetsarbetet på allvar, mycket handlar om att ta strategiskt ansvar på ledningsnivå, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Det är dags att ta nästa steg i arbetet med att jobba förebyggande med säkerhet, det är också den bilden vi på CGI delar. Vi har idag ett otroligt tryck på våra tjänster och kompetenser, det kan vara svårt att få tag på rätt resurser om något händer, det är därför ännu viktigare än tidigare att jobba förebyggande.

John Proctor

John Proctor VP Cyber Security framförde att vikten av att göra säkerhetsarbetet till en möjliggörare och inte en kostnad. Skall man summera eventet och dra några slutsatser så borde vi arbeta mer med planer kopplade till ekonomiska mål, dessa måste vara förankrade på ledningsnivå.

//Nils Thulin

About this author

Picture of Nils Thulin

Nils Thulin

Security Solution Area Manager

Nils Thulin har sina rötter i försvaret inom Flottan och har sedan 1996 arbetat med strategiska säkerhetsfrågor. Idag arbetar Nils som tjänsteansvarig för säkerhet på CGI Sverige. Mycket av arbetet går ut på att följa utvecklingen och lyssna in marknadens behov för att på så ...

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use