Finextra, ett digitalt nyhetsbrev för och om finansbranschen, arrangerade den första upplagan av Future Money Nordics i Helsingfors den 16-17 juni. CGI var en av huvudsponsorerna och vår globalt ansvariga för Banking, Penny Hembrow, som var keynotespeaker första dagen gav en liten förhandsvisning av resultatet från CGI´s undersökning där 110 banker från hela världen medverkat. Digital transformation genomsyrar svaren när det kommer till de mer framåtriktade prioriteringarna. Man ser en väldigt tydlig ambition att förändra förhållandet mellan kostnaden för underhåll, ”keep-up” och utveckling, ”step-up”. Det största hindret till att åstadkomma utveckling är ökande regelkrav och legacysystem. Det kostar för mycket att bara hålla banken öppen och samtidigt saknar banker en process för förändring där anställda kan ”skaka loss” och vara innovativa. De är drillade att följa regler och inte bryta hierarkier och barriärer. Detta är en begränsning när just invanda mönster och etablerade processer måste brytas.

I efterföljande paneldiskussion, diskuterades just bankernas framtidsutsikter och den hotbild som tornar upp sig i takt med nya aktörer gör entré på bankens hemmaplan. Panelen delade uppfattningen att det finns en risk att banken blir en back-officefunktion där kundkontakten och kundägande har flyttat till nya aktörer som bättre möter kundernas förväntningar. Utöver det skulle detta innebära att lönsamma intäktsströmmar går förlorade och att stor del av bankens lönsamhet flyttar till dessa aktörer medan man själv sitter med lågmarginalprocesser. Utan tvekan en stor förändring som inte kommer att ske över natten – men som inte heller kan ses om helt orealistisk på litet längre sikt. Även Business Intelligence diskuterades och huvudpunkten var kopplingen till Big Data och hur detta görs om till smart data och personaliserade erbjudanden.

Nästa ämne behandlade Cyber security och digital identitet. Vem litar vi på, banken? Facebook? Instagram? Behovet av säkra uppkopplingar och spårbarhet är viktigt samtidigt som integriteten inte får åsidosättas. Det är skillnad på att vara privat och att vara anonym. Det pratades om Internet-of-Things och hur allt och alla är mer och mer uppkopplade. Ur risksynpunkt togs exemplet med en trådlöst kontrollerad glödlampa i ett hus som skulle kunna hackas så att man kommer åt wifi och därmed känslig information och också full insyn i när huset är tomt…

Vi behöver en digital identitet som är kopplad till ett betalsystem, den nu väletablerade kryptovalutan Bitcoin kopplat till identitet är ett bekymmer. Å andra sidan kan centralbanken åstadkomma detta genom att ge ut digital valuta till alla medborgare – då kan kontanter avskaffas! Finlands centralbank satt i panelen och höll helt med om relevansen i ett sådant framtidsscenario, och då var hon ändå ansvarig för alla kontanter i Finland.

Det sista passet handlade om den nya delningsekonomin. De tydligaste exemplen som togs var Uber taxi och AirBnB där hela affärserbjudandet bygger på att fysiska tillgångar, i dessa fall taxibilar och bostäder, inte ägs av företaget som äger affären. Istället gör ägare av dessa tillgångar bilarna och hemmen tillgängliga när de inte själva behöver dem för eget bruk. Panelen var överens om att vi bara sett början på denna trend och att det även i finansvärlden kommit liknande fenomen, crowd funding och per-to-per lending.

Jag är övertygad om att denna nya konferens kommer att fortsätta då intresset av att följa utvecklingen inom detta område är mycket stort.

About this author

Picture of Magnus Lagercrantz

Magnus Lagercrantz

Ansvarig bank & finans CGI Sverige

Magnus har under de senaste 25 åren arbetat i olika ledande roller inom IT-branschen med fokus på finanssektorn, bland annat på Accenture och Fujitsu. Magnus kom till CGI 2012 och är ansvarig för Financial Services och chef för vår Banking-enhet. Det som driver Magnus ...

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use