Pär Fors deltog i morse i en paneldebatt i Almedalen arrangerad av Unionen, med rubriken ”Så når vi ett jämställt arbetsliv. De övriga paneldeltagarna var Nyamko Sabuni, hållbarhetschef på ÅF, Per Schlingmann, PR-konsult och författare, Anne-Marie Fransson, vice VD Almega och förbundsdirektör IT & Telekomföretagen och Peter Hellberg, 1:e vice ordförande Unionen.

Här är några röster och reflektioner från debatten:

”IT genomsyrar hela samhället idag och bör komma in i alla ämnen i olika utbildningar”

”Jämställdhetsarbetet kräver en djup förankring i organisationens högsta ledning”

”För att främja kvinnligt ledarskap krävs fler kvinnliga förebilder”

Fraser som dessa kan man höra på olika seminarier och debatter i Almedalen. En lätt känsla infinner sig gärna av tomma ord mot en krass verklighet som visar på att IT-branschen attraherar alltför få tjejer och kvinnor. Men jag blir stolt över att arbeta på CGI när vår VD Pär Fors i paneldebatten ifråga påvisar konkreta åtgärder inom CGI Sverige (som exempelvis Women of CGI, sponsorskapet av Womentor, flexibla arbetsformer, lönerevisioner, krav på kvinnliga kandidater vid rekrytering etc.) som har lett till att 38 procent av ledarna inom CGI idag är kvinnor (mot rikssnittet på 28 procent). Jag är också stolt över Young Generation, CGI:s ”sommarskola” för medarbetarnas barn som ger tillfälle att tidigt väcka även tjejers intresse för teknik och IT.

Anne-Marie Fransson menade att det i IT-branschen frodas en ingenjörskultur där man högaktar teknik och specialister. Många digitala start-ups startas av unga män där en reproducerad kultur byggd på manliga normer härskar. Per Schlingmann kastade fram den radikala förslaget att helt sonika lägga ned IT-branschen. Han vill på så sätt trycka på behovet av att ständigt jobba med kultur inom organisationen och vikten av att använda ett språk och symboler som inte uppfattas som exkluderande.

Detta är viktiga strategiska frågor för både ledning och styrelser inom alla IT-bolag, då forskning visar att blandade team levererar bättre lösningar. I framtiden blir talangjakten allt viktigare - faktum är att flickor klarar sig bättre i skolan medan pojkar sackar efter - och vill man ha de bästa talangerna, då måste de söka sig till branschen och också tycka att arbetsgivaren är attraktiv att jobba för. Då är det inte OK att ha en löneskillnad mellan män och kvinnor på 8 procent.

Det är också viktigt att erbjuda en arbetsplats där man kan kombinera familjeliv och olika skeden i livet, med tydliga karriärvägar för alla som vill.

About this author

Picture of Mattias Grönberg

Mattias Grönberg

Digital Transformation Lead

Mattias har under flera år arbetat som managementkonsult inom områdena strategisk verksamhetsstyrning, förändringsledning och beslutstöd. På CGI har han i olika roller arbetat med affärsutveckling och kunderbjudanden, varit konsultchef och har nu ansvar för CGI:s erbjudande och kommunikation kring Digital Transformation.

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use