Dagens stora utmaning för dom flesta verksamheter är att hålla takt med utvecklingen, och fortsätta vara relevant för kunderna. Samtidigt som du måste leverera dagens affär så "leant" och effektivt som möjligt måste du också ha förmågan att spana långt fram för att försöka förstå var framtidens kund är.

När gapet mellan utvecklingen och vår egen förändring växer, hamnar vi lätt i ett förvirrat och oroligt tillstånd. I bästa fall klarar vi transformationen och möter kundens behov - om inte går vi under. I en värld där beslutsmiljöer upplevs mer komplexa och förändringstakten accelererar är det omöjligt att planera sig in i framtiden. Vi måste helt enkelt uppfinna vägen mot framgång. 
 
En viktig pusselbit i ett framgångsrikt innovationsarbete är förmågan att fånga upp signaler, förändringar i omvärlden och fundera kring vilken påverkan det har på vår affär kanske 10-20 år framåt i tiden och med scenariotänkande får du ett kraftfullt verktyg.
 
Att göra en prognos över hur vädret blir imorgon är inte rocket science, men redan att förutsäga hur vädret blir nästa vecka vet vi ju alla hur osäkert det är. Tänk framtiden som en tratt då blir det väldigt tydligt att ju längre fram i tratten vi tittar, desto fler möjliga framtider kommer i spel. 
 
Jaha, tänker du vad hjälper det, ingen kan ju förutse vad som ska hända imorgon eller om 20 år?

Scenarioplanering är en metod där vi tillsammans visualiserar och tydliggör olika framtider. Varje scenario blir en karta som representerar en möjlig framtid. Ett ramverk att jobba med utifrån vad den betyder för vår affär och vilka behov vi måste möta.

Våra scenarios visar inte den värsta, bästa eller troligaste framtiden utan låter oss utforska olika alternativ. Jag kan garantera att framtiden inte kommer att bli som någon av våra scenarios, men den kommer troligen att innehålla element från därifrån. 

Och viktigast av allt, forskningen visar att genom att måla upp bilder av framtiden skapar vi spår i hjärnan, som gör oss bättre förberedda att möta förändringen när den verkligen sker.
 
Hör av dig så skapar vi tillsammans minnen av framtiden.
 

About this author

Picture of Lotta Axelsson

Lotta Axelsson

Innovationsexpert

Lotta brukar säga ”My Passion is People”. Med stor nyfikenhet och varför inte-attityd, utforskar hon gränslandet mellan teknik och människa för att driva utveckling. Lotta har mer än 25 års erfarenhet av att jobba med innovation, kundinsikt, strategi och produktutveckling inom många olika branscher, både ...

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use