Sedan drygt två år använder Landstinget i Uppsala Län eFrikort, en lösning utvecklad av IT-tjänsteföretaget CGI. eFrikortet har ersatt de gamla pappersbaserade högkostnadskorten och automatiserat uträkningen och administrationen av högkostnadsskyddet i landstinget.

eFrikortet innebär stora vinster för Uppsala Läns Landsting. En uträkning visar att automatiseringen sparar pengar och frigör tid för sjukvårdspersonalen motsvarande sju årsarbetstider. Med eFrikort slipper personalen fylla i och stämpla frikort, räkna kvitton för att se om besökaren nått upp till frikortsgränsen eller återbetala besök som egentligen kunde ha skett med frikort. Dessutom blir köerna i kassan kortare.

För patienten förenklar eFrikort vårdbesöken avsevärt, då de inte längre behöver ha med sig en högkostnadsremsa som ska stämplas, känna till om de har kommit upp i den summa som medför högkostnadsskydd eller efterregistrera sina kvitton för att få sitt frikort. Dessutom uppnås en större rättvisa då eFrikortssystemet ger alla korrekt högkostnadsskydd, även om de av någon anledning inte kunnat samla in och visa upp ett visst antal stämplar.

eFrikort finns tillgängligt även för andra landsting att avropa från Kammarkollegiets ramavtal om e-förvaltningsstödjande tjänster.

Jag anser att eFrikorten förvisso förenklar processen för patienterna, men att det finns mycket kvar att göra. Varför, till exempel, kan vi inte ha samma frikortsgränser överallt i Sverige? Smidigare administration välkomnas av alla och resulterar ofta i stora vinster. CGI erbjuder många smarta tjänster för vårdsektorn och hjälper gärna till att förenkla de administrativa processerna. MEN vi måste också hjälpas åt att arbeta tillsammans på ett mer likartat sätt. Först då är vi, på riktigt, på väg mot en mer jämlik vård.

About this author

Fredrik Lindén

Fredrik Lindén

Health Industry Lead

Fredrik har under flera år arbetat med IT inom vård och omsorg på strategisk nivå. Nu jobbar han som Health Industry Lead med affärsutveckling och kunderbjudanden. Fredrik drivs av att leverera bättre resultat i ett jämlikt vårdsystem. ”Vi bör skapa ett lärande hälsosystem där patientens ...

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use