Jag har sagt det förut och säger det igen – jag jobbar i världens roligaste bransch! På 50/50-klubbens mingel i söndags träffade jag massor av kvinnor som tycker likadant och som jobbar för att it-branschen ska få fler kvinnor.

Ändå har vi svårt att locka de bästa talangerna till oss. Och vi går miste om många eftersom det fortfarande är få kvinnor som väljer it. Andelen kvinnor har till och med minskat i branschen i stort.

IT-branschen lider av ett imageproblem, där bilden av branschen inte stämmer överens med verkligheten. Det finns en förlegad bild av branschen där män sitter isolerade framför sina skärmar och knackar kod. Lyckligtvis stämmer inte den här bilden. Majoriteten av jobben inom IT-branschen handlar om att utnyttja och förfina befintliga tekniker för att skapa värde för kunden och utveckla kundens affärer. Kundrelationer och teamwork är viktiga beståndsdelar i detta arbete.

Därför gläder det mig enormt att läsa Internetstiftelsen färska rapport ”Unga kvinnors syn på it som bransch och yrke 2016”. Något verkar ha hänt…

Hela 21 procent av respondenterna där, som är mellan 16 och 30 år, uppger att deras bild av it förändrats positivt under det senaste året. Nu kan 48 procent tänka sig en karriär i branschen, vilket är en ökning med 12 procentenheter sedan förra året!

Kanske kan vi hoppas på ett genombrott med den nya generationen? Kanske börjar insatser för att locka unga tjejer till teknik, som Teklafestivalen, Women in tech eller – varför inte – CGI:s egen dataskola ”Young Generation”, ge resultat?

För jämställdhet är inte bara bra för affärerna, utan också helt nödvändigt för att it-branschen i framtiden ska kunna locka de bästa talangerna. Vi har helt enkelt inte råd att kvinnorna fortsätter välja bort vår bransch!

Och även om vi på CGI också kan göra mera, arbetar vi inom flera områden för att utveckla jämställdhetsarbetet inom företaget och branschen? Till exempel har vi en policy om att det ska finnas minst en kvinnlig kandidat vid varje rekrytering, det samma gäller för successionsplanerna, alltså vårt arbete kring den interna chefsrekryteringen. Vi erbjuder också flexibla anställningar och möjligheter att arbeta hemifrån så att arbetet bättre kan kombineras med en föräldraroll, något som givetvis främjar både män och kvinnor.

Hur vi ska locka fler kvinnor till it är en av de frågor vi kommer ta upp på Womentors seminarium i Almedalen under förmiddagen idag: “En jämställd it- och telekombransch – vision eller verklighet?”. Hoppas vi ses där!

About this author

Picture of Pär Fors

Pär Fors

Sverigechef

Pär Fors leder CGI:s verksamhet i Sverige som Senior Vice President. Han har varit inom företaget i över 20 år i många olika roller. Innan Sverigechefsrollen, ledde Pär t ex affärsenheten Central och var dessförinnan ansvarig för CGI:s Application and Technology Services i Sverige. Han ...

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use