Primary tabs

Robotisering – hur väljer man rätt process?

Robotic Process Automation – eller RPA – har funnits ett tag men många företag är fortfarande i startblocket när det kommer till att använda tekniken...

Digital agenda på ekonomiavdelningen – vad betyder det?

Den digitala agendan drivs av den ökande tillgängliga datamängden och dess möjliga användningsområden...

5 fördelar med processkartläggning

En ökad konkurrens, samtidigt som det ställs ökade krav på transparens i verksamheter, kräver allt effektivare organisationer...

Nio grundläggande steg (som ofta missas) för en lyckad digitalisering av vården

Vad är de grundläggande förutsättningarna för att digitaliseringen ska göra skillnad inom vården? Och varför går det så långsamt?

Den kompletta guiden till effektiv årsredovisning

Lång tid har passerat sedan den tid då årsredovisningens främsta syfte var att hålla ägarna och övriga finansiärer av balansräkningen informerade om organisationens utveckling...

Trender inom ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen är i ständig förändring, nu mer än någonsin. En stor del av förändringen har att göra med den tekniska utveckling som sker...

5 tecken på att du behöver lageroptimering

Oavsett om du har för hög lagerfyllnadsgrad, stort bundet kapital eller fel omsättningshastighet kan du snabbt få effekt på företagets resultat genom att optimera ditt lager...

Can consultants be changemakers?

What can business consultants learn from collaborating with social entrepreneurs? You guessed it, a lot!

Cirkulär ekonomi öppnar för nya affärsmodeller och innovation – från design till retur

Cirkulär ekonomi eller kretsloppsekonomi utmanar den traditionella linjära affärsmodellen många företag använder idag...

Öka förmågan till agil controlling i en föränderlig omvärld

Dagens företag och myndigheter verkar i en miljö där förändring är vardag och förmågan att snabbt anpassa sig utgör en viktig konkurrensfördel...

Datadrivet beslutsfattande – ett effektivare och roligare sätt att uppnå dina strategiska mål

För att överleva måste organisationer idag snabbt kunna korrigera kurs och våga fatta svåra beslut med kort varsel...