Dagens utmaningar gör att det är viktigare än någonsin att ha en definierad strategi - och en vilja och förmåga att justera den, för att fortsatt vara relevant i en värld som präglas av konstant förändring. För att hjälpa våra kunder att lyckas i en snabbrörlig omvärld blandar vi de traditionella strategiska elementen logik, fokus och rigid planering med experimenterande, empati och lekfullhet, och kombinerar alltid perspektiven och potentialen i mänskliga och tekniska förmågor.

Vi hjälper våra kunder att definiera och nå sin önskade position genom att skapa förståelse och beredskap för framtiden. Vi utvecklar strategier för att förbereda för olika framtidsscenarier och ger rådgivning kring vilka initiativ som behöver genomföras för att lyckas och vara fortsatt relevanta.

En kvinna står lutad mot ett arbetsbord och utförd beräkningar på sin mobiltelefon och bredvid sig har hon design skisser och en laptop står också uppfälld

Strategy & Business Design

Utveckling av vision och mission, framtagning och exekvering av strategi eller översyn och justering av befintlig strategi.

Ett team står framför en whiteboard täckt i post-it lappar i olika färger, närmast står en man med glasögon och gör noteringar på en av idé-lapparna

Innovation & X-labs

Framtagning av innovationsstrategi, utveckling och anpassning av organisation, kultur och arbetssätt, genom bland annat uppsättning av X-lab eller genom utveckling av affärsmodell.

Kvinna i randig tröja sitter i ett öppet kontorslandskap bredvid en kollega och jobbar

Data-driven organisation

Utveckling av datadrivna organisationer, möjliggörande av datadrivet beslutsfattande samt utvecklandet av förmågan att utnyttja den fulla potentialen av BI, Analytics och AI.

Ser ett mötesrum genom glasväggarna där en person från Business Consulting håller en presentation för sina kollegor

Faktabaserad analys

Optimering av effektivitet till exempel arbetssätt- eller kostnadsoptimering, genom analyser, förstudier och business case.

Kvinna står lutad mot ett arbetsbord med sin laptop och ler in mot kameran samtidigt som hennes team från Business Consulting står bakom henne, både kvinnor och män som samtalar och samarbetar medan en av männen läser sina mail i mobiltelefonen

Accelerate change

Accelererad förändring genom en tydlig agenda och design (handlingsplan, KPI:er, projektledning) samt utveckling av kultur, värderingar, organisationsdesign och arbetssätt.