Primary tabs

Kortutgivningstjänster

Vi har lösningar och system som gör att vi kan hantera allt det ni behöver för att ge ut kort.

Värdet vi levererar

Våra lösningar innehåller allt som behövs för att ge ut kort, allt från ansökanhantering till överlämnande till inkasso. Vi kan erbjuda helt automatiserade lösningar för ansökanhantering, både för traditionell ansökan via papper eller web till att vi ger kredit online med möjlighet för kunden att handla direkt i butik eller via webben.

Alla funktioner i systemet är parameterstyrda vilket innebär att ni som kund på ett enkelt sätt kan sätta upp de produkter ni önskar erbjuda marknaden. Det finns en mängd olika parametersättningar för hur ränta skall beräknas, hur amortering skall aviseras, vilka avgifter som skall tas ut, vilka rabatter som skall ges etc. Det går också att sätta upp olika regler för olika kundgrupper.

Vår lösning riktar sig mot såväl privatmarknaden som företagsmarknaden. För företagskort finns i princip obegränsade möjligheter avseende hierarkier och stor valfrihet kring hur man vill hantera limiten för företaget.

Vi har också direkta kopplingar till våra lösningar för kundkommunikation där vi kan erbjuda er de senaste tjänsterna inom elektronisk fakturering, interaktiva fakturor, videofakturor mm.

Självklart är våra lösningar och tjänster anpassade för internationell verksamhet vad gäller sådant som hantering av språk och valutor.

Det vi erbjuder

CGI:s erbjudande inom kortutgivningtjänster inkluderar:

  • Ansökanhantering
  • Kundreskontra
  • Fakturering
  • Kravhantering

Vår erfarenhet och expertis

CGI är Nordens största tjänsteleverantör av specialiserade kortlösningar. Vi hanterar över en miljon kort och våra system tar årligen hand om nästan 90 miljoner transaktioner till ett värde av mer än 27 miljarder kronor.

Tack vare att vi kan erbjuda leverans av hela värdekedjan inom korthantering kan du låta oss ta ansvar för hela eller delar av din kortadministration - välj helt enkelt de tjänster som passar dig bäst!

Välkommen att kontakta oss för att diskutera korttjänster!