eServices-utvecklare, Stockholm

Kategori: Development/Engineering
Stad Stockholm, Stockholm , Sverige
Tjänst ID J1019-2375
Anställningsform: Full Time

Beskrivning av tjänsten

Drivs du av teknik och problemlösning? Motiveras du av att få erbjuda kunder marknadsledande digitala tjänster och få arbeta nära engagerade och stöttande kollegor?
Vi söker Dig som vill följa med på en spännande resa framåt och vill få möjligheten att växa med ett globalt företag som är marknadsledande inom den svenska IT-marknaden.

Vi behöver stärka vårt skript-team inom eServices. Vårt erbjudande omfattar digitala tjänster för såväl kunder, leverantörer, myndigheter, anställda som privatpersoner inom området transformation och distribution av data och dokument. Vi möjliggör centrala integrationsstrategier genom att erbjuda våra kunder infrastruktur, applikationer och kompetens för att förvalta och övervaka verksamhetskritiska informationsflöden mellan interna och externa system. eServices tjänsterna har varit i drift under många år, och har ständigt utvecklats. Vi har gott ekonomiskt utfall och ser en fortsatt stor potential att vidareutveckla våra tjänster ännu mer, implementera mer funktionalitet till fler kunder! Vi har i dagsläget ca 650 kunder, och kvalitet och tillgänglighet i våra tjänster är för oss mycket viktigt.

Vi söker nu en ny medlem i vårt utvecklingsteam i Kista som ansvarar primärt för skriptutveckling för våra EDI tjänster. Vårt utvecklingsteam består idag av totalt sju medlemmar i Kista och Göteborg som huvudsakligen supportar tjänsten Enterprise Integration Services, som bygger externa (B2B) och interna (A2A) systemintegrationer baserat på marknadsledande integrationsplattformar.
För att få en bättre inblick i vad tjänsten innebär kommer vi naturligtvis erbjuda dig intern utbildning i våra tjänster, verktyg och vår miljö under din inskolningsperiod. Eftersom flertalet av våra kunder ställer krav på att vår kunddialog ska ske på svenska så är flytande svenska ett krav för alla sökande.

Dina framtida arbetsuppgifter

Som programansvarig skall utvecklaren vara den som har ansvar för att löpande förbereder, skapar och testar program för att snabbt kunna göra förändringsarbeten till sina större kunder.
Rollen som utvecklare innebär även att delta systemutveckling. I samarbete med Projektledaren och våra Support-tekniker ska utvecklare anpassa kundspecifika förutsättningar till befintliga standarder. Utvecklaren ska även ha god verksamhetskunskap och förmåga att tolka och förstå olika programmeringsformat. Utvecklaren har det formella ansvaret, från initial utveckling och systemering till slutlig användning, och engageras därför även vid behov i felsökning och felhantering av script.

Utvecklarens ansvarsområde innefattar följande:
- Införa, initiera starten av programutveckling genom att utveckla och motta programmeringsunderlag från projektledare.

- Kundrelation, säkra en långsiktig relation genom att åta sig fasta uppdrag för kunds räkning.

- Teknisk Kompetens, bidra till kundens och projektledarens kunskap och förståelse för eventuella begräsningar och konsekvenser av programutveckling.

- Förvalta, säkra teamets kunskap och kompetens inom programutveckling. Vara bollplank till projektledaren och support och hålla sig uppdaterad om läget hos kunden.

- Upprätthålla kunskapsnivå, hålla sig ajour med utveckling inom programmeringsområde.

Exempel på arbetsuppgifter:
- Undersöker förutsättningar för programutveckling, deltar i framtagande av mappningsunderlag

- Skapar program

- Testar programkod lokalt

- Sköter felhantering av programkod

- Motta och hantera fel i befintliga åtaganden

Sammanfattningsvis kommer du till största del att arbeta operativt men även vara delaktig i både interna samt externa projekt där fokus ligger på utvecklings- samt förbättringsarbete.
Vi jobbar kontinuerligt med att långsiktigt förbättra interna system genom att identifiera områden som behöver utvecklas, effektiviseras och automatiseras.

Kvalifikationer för att bli framgångsrik denna roll

Vi söker en engagerad teamspelare med följande kvalifikationer:
Generellt:

• ITIL-kunskap

• Remedy eller motsvarande ärendehanteringsverktyg

Specifikt:
• Erfarenhet att arbeta med mappningsverktyg.

• Erfarenhet att arbeta med övervakningsverktyg.

• Kunskaper I XML, XSLT, Schematron.

• Kunskaper i Edifact.

• Kunskaper om på marknaden förekommande standardformat för edi-fakturor. T.ex. Peppol BIS3, OIO-UBL, Svefaktura, Teapps.

• Programmeringserfarenhet från t.ex. C#,C++, Cobol, SQL.

• Branch- eller verksamhets-erfarenhet från t.ex. logistik, fakturering, orderhantering.

Vi tror att du som söker är en person med tekniskt intresse som trivs i en roll där du får ta ansvar för din egen utveckling och självständigt strukturera och driva ditt arbete framåt. Du lockas av en social roll, har förmågan att skapa goda relationer och motiveras av att erbjuda god service till dina kunder och kollegor. Att agera problemlösande ser du som motiverande och du har intresset samt förmågan att fördjupa dig i problem. Det är viktigt att du ser möjligheter i förändring och trivs i en roll som innebär förändrade direktiv och varierad arbetsbelastning.
Vi önskar din ansökan snarast möjligt, sista ansökningsdag är 2020-02-29.
Intervjuer kommer ske löpande. Under mars hoppas vi ha vår nya medarbetare på plats!

eServices, utvecklare, ITIL, C#, Cobol, SQL

För mer information, kontakta gärna Katja Eneroth, Manager eServices Customer Integration:
katja.eneroth@cgi.com, eller på 070-6741159.

Skills

  • C++
  • COBOL
  • SQL
  • XML
  • C#
  • EDIFACT (United Nations)
  • EDIFACT (United Nations)

Vad du kan förvänta dig av oss

Utveckla din karriär hos oss.

Det är en extraordinär tid i vår bransch. Den digitala transformationen accelererar och CGI är i centrum för förändringarna – som hjälp för våra kunders digitala resor och med spännande karriärmöjligheter för våra medarbetare.

På CGI når vi framgång genom våra medarbetares talang och engagemang. Som ett team delar vi de utmaningar och belöningar som kommer genom att vi skapar ett växande företag, vilket stärker vår ägarskapskultur. Alla våra medarbetare drar nytta av det värde vi gemensamt skapar.

Var med och bygg ett av världens största oberoende tjänsteföretag inom IT och affärsprocesser.