Det finns så mycket mervärde för verksamheten att tjäna genom att ta tag i identitets- och behörighetshanteringen från just verksamhetens perspektiv och inte se det som en IT-fråga.

Submitted by Peter Carlsson on 5 December 2014

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.