Instämmer helt med Magnus om att samverkan och att dela med sig är en framgångsfaktor. Jag håller också med om att en hämmande faktor kan vara en otydlig strategi. För att hjälpa till och skapa en fungerande strategi finns ett par områden man kan behöva titta på. Ett är att se till att man har en väl grundad informationsklassificering så att man vet vilken information som man kan dela med sig av och vilken information som har ett skyddsvärde och man inte kan dela med sig av. Detta behöver man sen komplettera med en strategi för identitets- och behörighetshantering, dvs. vem som skall få tillgång och på vilket sätt (autentisering och åtkomstkontroll). Med de bitarna på plats kan man accelerera nyttan av samverkan och informationsdelning

Submitted by Peter Carlsson on 5 December 2014

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.