Varför bygger krigsförbrytelser oftast på att vinna det förra kriget i stället för att satsa på att vinna morgondagens krig? Jmf Polens kavalleri 1939.

Submitted by Magnus Wicén on 5 December 2016

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.